Fjärilarnas mönster avslöjar klimatförändringar

Vanliga fjärilar kan avslöja bestående förändringar i klimatet.

27 juni 2013

Fjärilsmönster |?Klimatförändringar kan vara svåra att mäta, men fjärilar kan hjälpa till. Experterna föredrar att använda sig av de vanligaste fjärilssorterna för att hålla sig uppdaterade om vad som sker i insektsvärlden, eftersom de är lätta att hitta och observera – och när de gör något ovanligt är det för att någonting i miljön har förändrats.

Forskarlag studerar fjärilar

Art Shapiros forskarlag vid University of California har länge studerat tio områden i Kalifornien, en del sedan 1970-talet. Utbredda arter är viktigast, eftersom de hjälper forskarna att skilja mellanbestående förändringar (som klimatuppvärmning och förlust av habitat) och förändringar som rättar till sig (kalla vintrar, torka). I detta sammanhang är insamling av data under lång tid av stor vikt.

Fjärilar kan komma tillbaka

Vissa arter har försvunnit helt från delar av det studerade området, sannolikt för alltid. Det som ser ut att vara stora förändringar kan dock också vara bara en periods avvikelse från normen. I fjol återvände till exempel två arter till staden Davis i norra Kalifornien: tjockhuvudfjärilen Poanes melane efter 30 år och ängssmygaren Ochlodes sylvanus efter 20 år. Skälet var sannolikt en torr vinter med nästintill perfekta fortplantningsförhållanden.

Läs också

Kanske är du intresserad av...