Galleri: Naturens zombier

Plattmasken gör grodan missbildad genom att bilda cystor runt dess lemmar.

20 november 2014

Plattmasken gör grodan missbildad

Efter att plattmasken Ribeiroia ondatrae har förökat sig okönat inuti en snäcka, letar dess larver upp ett oxgrodyngel, borrar sig in genom dess hud och bildar cystor runt de lemmar som håller på att växa ut. Det kan ge upphov till flera, färre eller deformerade ben, och det vanställda offret blir ett lätt byte för hägrar och andra fåglar som äter grodor. Inuti hägern förökar parasiten sig könat.

Dess ägg hamnar i vattnet igen med fågelns avföring. På sätt infekteras nya snäckor, och hela kretsloppet börjar om från början.

Läs också

Kanske är du intresserad av...