Stekel gör nyckelpiga till zombie

En ny undersökning visar att en parasitstekel hjärntvättar nyckelpigor till att vara värdar för och senare aggressivt försvara stekelns växande larver.

4 augusti 2011 av Christine Dell'Amore, National Geographic News

Parasitstekeln Dinocampus coccinellae lägger sitt ägg i en nyckelpiga. När tiden är inne, kläcks ägget till en larv, som efter att ha utvecklats ett par dagar gnager ett litet hål i nyckelpigans bakkropp.

Därefter spinner larven en kokong mellan benen på nyckelpigan, vars kropp ligger kvar ovanpå kokongen, medan larven genomgår sin förvandling.

I en ny undersökning publicerad i tidskriften Biology Letters konstaterar forskare att nyckelpigorna i vissa fall överlever larvens utbrytning, och i dessa fall ”hjärntvättar” larven av D. coccinellae insekten till att försvara den sårbara kokongen mot rovdjur, säger Jacques Brodeur, som är biolog vid University of Montreal i Kanada och en av undersökningens upphovsmän.

”Snyltaren tar över styrningen av värdens beteende. Därför kallar vi det livvaktsmanipulation”, säger Jacques Brodeur, som har samarbetat med doktoranden Fanny Maure.

Inte alla stekelinfekterade nyckelpigor dör

Även om de flesta parasiter i slutänden tar död på sin värd, visade undersökningen att flera av fallen med nyckelpigorna fick ett mer ”atypiskt slut”. En del nyckelpigor överlever faktiskt sitt öde. Till exempel observerade Jacques Brodeurs forskarlag att 30 till 40 procent av de drabbade nyckelpigorna levde, efter att de unga steklarna hade kläckts. Senare lade en del individer till och med egna ägg.

Värdinsekten kan överleva, eftersom stekellarven livnär sig enbart på vävnadstyper som fett, som inte är livsviktigt för nyckelpigans överlevnad, säger forskarna.

I laboratoriet satte Jacques Brodeur och hans kolleger ned rovinsekten guldögonslända i petriskålar, som antingen innehåll kokonger täckta av levande nyckelpigor, andra kokonger täckta av döda nyckelpigor eller kokonger utan nyckelpigor som skyddade dem.

Resultaten visade att guldögonsländorna hade mindre framgång när de angrep kokonger som skyddades av de ”zombiefierade” nyckelpigorna.

Den tid en stekellarv manipulerade en nyckelpiga till att skydda dess kokong, varierade även från insekt till insekt. I vissa fall vaktade nyckelpigan, tills larven kom ut ur sin kokong som ung stekel. I andra fall stod nyckelpigan under stekelns kommando bara i några dagar, säger Jacques Brodeur.

Forskarna fann att stekellarver som lade mer tid och energi på att styra sina nyckelpigelivvakter, själva lade färre ägg som vuxna än de larver som lade mindre tid på att styra nyckelpigorna.

Det är första gången forskare har påvisat ett samband mellan värdmanipulation och fertilitet, säger han.

Läs också

Kanske är du intresserad av...