Vad händer om alla bin dör?

Massdöd av bin är just nu ett stort problem på flera ställen i världen. Om bina försvinner från jordens yta kan det bland annat få stora konsekvenser för växter och vår tillgång till frukt och grönsaker.

11 november 2016

Världens bestånd av honungsbin har minskat sedan 1950. Särskilt sedan mitten av 1980-talet har så många bin dött att forskarna är rejält oroade för att honungsbina kan dö ut.

Problemet ökar i och med att bisamhällen runt om i världen drabbas av den så kallade colony collapse disorder, som gör att hela samhällen helt enkelt försvinner.

Frukter och grönsaker försvinner

Honungsbin producerar inte bara honung utan pollinerar också en stor del av de grödor vi äter.

Enligt beräkningar pollinerar honungsbin 70 av de omkring 100 växtarter som föder cirka 90 procent av jordens befolkning.

Om bina dör ut kommer det leda till stora problem, eftersom de flesta av de frukter och grönsaker vi äter skulle försvinna. Många vilda blommor skulle också dö ut, då honungsbin samlar pollen och nektar från hundratals arter.

Däremot skulle sädesslagens pollinering inte påverkas, då de är vindpollinerade.

>>Upplev några av världens mest unika djurarter under en tiodagars expeditionskryssning till Galápagosöarna.

Växtarter går tillbaka kraftigt

Växter kan inte utan vidare byta pollineringsmetod eller pollineringspartner, så på kort sikt skulle många växtarter gå kraftigt tillbaka.

På längre sikt skulle förhållandena dock troligen rättas till någorlunda igen, eftersom andra insekter skulle ta över honungsbinas nisch.

Det finns flera insekter som kan sköta pollineringen av fruktträd, men de är inte alls så vanliga och kommer därför inte att kunna pollinera i samma utsträckning.

Fruktträd och andra växter kan i yttersta nödfall också pollineras av människan, men det skulle naturligtvis leda till en starkt minskad produktion och kraftiga prishöjningar.

Läs också

Kanske är du intresserad av...