Varför surrar myggorna?

Har myggans surr någon funktion? Varför annars varna offret om att en blodsugare är på väg?

7 februari 2013

Myggans välkända surr en sommarkväll är en följd av de smala vingarnas snabba vibrationer i luften.

Detta ”oljud” är måhända inte så ändamålsenligt när honmyggan närmar sig ett byte för att suga blod, men nya studier har visat att myggor faktiskt hör varandra och att ljudet bland annat fyller en funktion vid parningen.

Både hanar och honor förändrar nämligen sitt klassiska surr på cirka 400–600 hertz (svängningar per sekund) till en gemensam frekvens på 1200 hertz när de närmar sig varandra och gör sig redo att para sig.

Studier har också visat att honor som har befruktats visar betydligt mindre intresse för en hanmyggas ivriga surr.

Läs också

Kanske är du intresserad av...