Kan australien rädda sina koalor?

För över 200 år sedan levde omkring tio miljoner koalor på den australiska östkusten. Nu finns det mindre än en tiondel kvar. "Kolabestånd som tidigare var livskraftiga och stabila håller på att försvinna”, varnar en expert.

28 januari 2016 av Mark Jenkins

Koalan är ett av världens mest älskade djur, men den är mycket utsatt.

Innan européerna bosatte sig i Australien för över 200 år sedan fanns det omkring tio miljoner koalor på östkusten längs ett 250 mil långt stråk av eukalyptusskogar.

Koalorna jagades för sin vackra päls och var nära att utrotas i den södra hälften av sitt utbredningsområde. I den norra hälften, Queensland, dödades en miljon koalor bara år 1919.

Efter den sista lagliga jaktsäsongen i Queensland år 1927 fanns det bara cirka 20 000 koalor kvar.

Hundar och motorvägar hotar koalan Under de följande 50 åren växte beståndet sakta, bland annat för att koalorna flyttades till nya habitat.

Sedan började urbaniseringen påverka: habitat försvann, sjukdomar spreds och hundar och motorvägar utgjorde allvarliga hot mot koalorna. Sedan 1990, då det fanns omkring 430 000 koalor i Australien, har antalet sjunkit dramatiskt.

Det är svårt att ange en exakt siffra och uppskattningarna av beståndets storlek varierar mycket. Enligt intressegrupperna finns det bara 44 000 koalor, medan myndigheterna uppger siffran 300 000.

För drygt tio år sedan uppskattade man att beståndet på Koala Coast, ett 375 kvadratkilometer stort område i sydöstra Queensland, uppgick till 6 200 djur. I dag tror man att endast cirka 2 000 djur återstår.

Dyrbara eukalyptusträd ”Koalorna fastnar i stängsel och dör. De dödas av hundar, blir påkörda av bilar eller dör för att en husägare helt enkelt fäller några eukalyptusträd i trädgården”, berättar 38-åriga Deidré de Villiers, en av de ledande koalaforskarna på miljö- och naturdepartementet i delstaten Queensland.

Hon har i 15 års tid följt koalor, övervakat bestånd, studerat orsakerna till minskningen och utarbetat riktlinjer för hur man gör för att bygga mer koalavänligt.

LÄS MER: Australiens koala sover bort livet

Deidré de Villiers hävdar bestämt att koalor och människor kan leva sida vid sida i stadsbebyggelse ”bara stadsplanerarna vidtar åtgärder för att skydda koalorna”, till exempel inför lägre fartbegränsningar på vägarna, skapar gröna korridorer och – viktigast av allt – bevarar alla dyrbara eukalyptusträd.

Dessvärre har koalorna även andra saker att tampas med.

Klamydia dödar koalor ”Sjukdomar är det andra jättestora problemet”, säger 42-årige Jon Hanger, som arbetar som veterinär på djurskyddsföreningen i Queensland.

Jon Hanger har funnit att närmare hälften av Queenslands koalor kan vara drabbade av den sexuellt överförbara sjukdomen klamydia. Hos vissa vilda koalabestånd är över hälften av alla de könsmogna honorna helt sterila.

Varifrån sjukdomen ursprungligen kommer vet man ännu inte, men den angriper urinvägarna, könsorganen och ögonen och överförs i samband med parning och födslar samt vid slagsmål hanar emellan. Till skillnad från människor dör koalor ofta av klamydia.

”Koalabestånd som tidigare var livskraftiga och stabila håller på att dö ut”, berättar Jon Hanger, som lägger hela skulden för situationen på delstatsregeringen.

”I Queensland har man inte gjort någonting vettigt åt minskningen. Förbundsregeringen måste vidta kraftfulla åtgärder och klassa koalan som utrotningshotad.”

Detta är en utdrag av en artikel som vi publicerade i nummer 5/2012. Du kan ladda ned hela artikeln här:

Läs också

Kanske är du intresserad av...