Den lustiga kragagamen

Kragagamen heter frilled lizard på engelska och chlamydosaurus kingii på latin.

23 november 2010

När den känner sig hotad lägger den sig först ned på marken, eller så gömmer den sig bakom ett träd i hopp om att inte bli upptäckt.

Om detta misslyckas så reser den sig på bakbenen, fäller ut kragen, öppnar munnen, och springer så snabbt som dess ben kan bära den.

Se här hur kragagamen ser ut, när den springer.

Läs också

Kanske är du intresserad av...