Ogräsmedel får grodhannar att lägga ägg

Den gravide mannen har fått sällskap: ett av de vanligaste ogräsmedlen i USA kan få grodhannar att lägga ägg, visar en ny undersökning.

11 mars 2010 av Rachel Kaufman, National Geographic News

Atrazin, som används flitigt som ogräsmedel i USA, rubbar hormonsystemet och därmed djurs fortplantningssystem.

Tidigare forskning har visat att atrazin kan ge amfibier av hankön feminina egenskaper: grodhanar som utsätts för atrazin har till exempel lägre testosteronnivå, producerar mindre mängd sperma och ändrar även sitt parningsbeteende och väljer hannar i stället för honor.

Nu har forskare upptäckt att kemikalien förvandlar grodhannar till fullt funktionsdugliga honor – och att ämnet kanske bidrar till att reducera beståndet av amfibier världen över.

Atrazin ”fortsätter att dyka upp”

För att undersöka kemikaliens effekt födde undersökningsledaren Tyrone Hayes upp 40 afrikanska klogrodor med maskulina gener från kläckning till vuxen ålder i en lösning som innehöll 0,003 procent atrazin. Fyra av de vuxna grodorna – eller tio procent – utvecklades till skenbart helt normala honor.

Tyrone Hayes, som är biolog vid University of California i USA, dissekerade tillsammans med sina kollegor två av de fyra grodorna och bekräftade att de hade äggstockar, men att de hade bibehållit sitt maskulina DNA. De båda andra grodorna parade sig med hannar och lade ägg, som kläcktes och blev till vuxna grodor. Alla avkommorna hade maskulina kromosomer och såg ut att vara friska.

Av de atrazinexponerade hannar som inte utvecklade äggstockar var 80 procent oförmögna att producera sperma.

Tyrone Hayes, som i egenskap av lovande forskare får anslag av National Geographic, säger att han är överraskad av ogräsmedlets många biverkningar.

”Som forskare tänker man alltid att det måste finnas en alternativ förklaring”, säger han. ”Men atrazin har en tendens att fortsätta att dyka upp.”

Effekter på människor?

Även om det inte utförs många undersökningar av kemikaliens effekter på människor, har nyare forskning kopplat atrazinexponering till bröstcancer.

USA:s motsvarighet till Naturvårdsverket (EPA) har nyligen meddelat att man ska utföra en ny undersökning av atrazin – som har varit förbjudet inom EU sedan 2004 – för att utreda möjliga skadeeffekter på människor.

Läs också

Kanske är du intresserad av...