Så byter kameleonten färg

Kameleontens sällsamma färgväxlingar beror inte på pigment utan på kristaller, och syftet är inte att kamouflera sig utan att kommunicera.

4 januari 2016 av National Geographic News

Det finns ingen som kan mäta sig med kameleonten, när det gäller bisarra anatomiska attribut.

Dess tunga är längre än dess kropp och kan fånga insekter på bråkdelar av en sekund. Dess ögon kan rotera oberoende av varandra, och dess tår har vuxit samman till vantliknande klosaxar. Den har horn i pannan och på nosen, knottriga utväxter på huvudet och ett brett, kragliknande hudveck runt halsen.

Av kameleontens alla märkliga särdrag har framför allt ett framhävts – ända sedan Aristoteles tid: Den kan byta färg.

Omgärdad av stor mystik

Det är en utbredd myt att kameleonter byter färg efter sin omgivning.

Det stämmer att vissa färgväxlingar hjälper dem att smälta ihop med bakgrunden, men den fysiologiska reaktion som färgväxlingen är har framför allt kommunikation som syfte.

Ödlan använder ”färgspråket” för att ge uttryck för sådant som påverkar dess tillstånd: parningslust, konkurrens, miljöpåverkan. Det anser man i alla fall i dag.

”Trots att kameleonter i åratal varit föremål för stor uppmärksamhet omgärdas de fortfarande av en hel del mystik”, berättar biologen och kameleontexperten Christopher Anderson vid Brown University i USA.

”Vi håller fortfarande på med att ta reda på mekanismerna bakom hur de fungerar”, från det explosiva utslungandet av tungan till fysiken bakom de skiftande hudfärgerna.

VIDEO: LÄR DIG HUR KAMELEONTEN BYTER FÄRG

Panterkameleonter på friarstråt

Även vår förståelse av kameleontens kulörer har förändrats med tiden – i synnerhet tidigare i år, när Michel Milinkovitchs forskning publicerades.

Forskare hade länge trott att kameleonter byter färg genom att leda ut hudcellspigment i kroppen genom åderliknande cellutskott.

Milinkovitch, som är evolutionsgenetiker och biofysiker, ansåg att hypotesen inte kunde stämma, eftersom det finns många gröna kameleonter, men inga gröna pigment i deras hudceller.

Därför började Michel Milinkovitch och hans kollegor på Université de Genève ”arbeta med fysik och biologi i kombination”, som han säger.

Under ett lager av pigmenterade hudceller fann de ytterligare ett hudlager, som innehåller nanokristaller arrangerade i ett trekantigt gitter.

Genom att utsätta kameleonthudprover för tryck och olika kemikalier fann forskarna att dessa kristaller kan kalibreras så att avståndet mellan dem förändras. Detta påverkar vilken färg det ljus kristallgittret reflekterar har.

I takt med att avståndet mellan kristallerna ökar skiftar den reflekterade färgen från blå till grön till gul till orange till röd – en kalejdoskopisk uppvisning, som är utbredd bland vissa panterkameleonter, när de går från avslappnat tillstånd till upphetsning eller parningslust.

Uppeldning av skogar hotar kameleonten

Både hanar och honor är polygama. De flesta arter lägger ägg, men några föder levande ungar i genomskinliga, kokongliknande säckar.

Kameleonter uppfostrar inte sina avkommor. När ungarna fötts eller kläckts får de klara sig själva.

För att undgå de fåglar och ormar som jagar den har kameleonten utvecklat påhittiga sätt att gömma sig på. De flesta arter lever i träd.

När de gör sin kropp smalare är de slanka nog att gömma sig bakom en gren. Om en kameleont som lever på marken ser ett rovdjur, kan den ”spela blad” – den vrider sin kropp till en form, som liknar ett löv på marken.

Kameleonter kan gömma sig för vissa hot, men de kan inte skydda sig själva mot den avverkning och uppeldning av skogarna som sker för att skapa åkermark, och som förstör deras naturliga habitat.

IUCN klassificerar nio arter som akut hotade, 37 som starkt hotade, 20 som sårbara och 35 som nära hotade.

VISSTE DU?

Fyrtio procent av de strax över 200 arterna av kända kameleonter lever på Madagaskar. De flesta andra lever på den afrikanska kontinenten.

Utifrån DNA-prover har man konstaterat att vissa kameleonter, som till förväxling liknar varandra, är genetiskt olika.

Mer än tjugo procent av alla kända arter har upptäckts under bara de senaste femton åren.

Läs också

Kanske är du intresserad av...