Självklonande ödla upptäckt i Vietnam

Man skulle kunna kalla det dagens kulinariska överraskning: en populär rätt på vietnamesiska menyer har visat sig vara en ödla, som hittills varit okänd för vetenskapen, säger forskare.

12 november 2010 av Brian Handwerk, National Geographic News

Arten, som består uteslutande av honor, förökar sig genom jungfrufödsel, visar en ny undersökning.

Men inte nog med det, den nyupptäckta ödlan, som fått det latinska namnet Leiolepis ngovantrii, är inte någon vanlig reptil – arten, som omfattar enbart honor, fortplantar sig med hjälp av kloning, utan behov av några hannar.

Enkönade ödlor är inte ovanliga i sig: omkring en procent av alla ödlor kan föröka sig genom partenogenes, vilket innebär att honorna spontant får ägglossning och klonar sig själva till avkommor med samma genetiska kod.

”Vietnameserna har ätit dem under lång tid”, säger herpetologen L. Lee Grismer vid La Sierra University i Kalifornien i USA, som har hjälpt till att identifiera djuret.

”I denna del av Mekongdeltat [i sydöstra Vietnam] har restauranger serverat den som en ospecificerad rätt, och vi snubblade över den av en slump.”

Vild jakt på ödlor

L. Lee Grismers vietnamesiske kollega Ngo Van Tri från Vietnams akademi för vetenskap och teknologi fann levande ödlor, som var till salu i en restaurang i provinsen Ba Ria-Vung Tau.

Ngo Van Tri lade märke till att alla reptilerna var påfallande lika, och skickade bilder till L. Lee Grismer och hans son Jesse Grismer, som är doktorand i herpetologi vid University of Kansas i USA.

Far och son misstänkte att de kanske hade att göra med en art med enbart honor. De visste sålunda att ödlan sannolikt tillhör släktet Leiolepis, vars hannar och honor har tydliga färgskillnader – och det verkade inte finnas några hannar på bilderna.

De flög till Ho Chi Minh (Saigon), ringde till restaurangen och bad dem att ”reservere” ödlorna och begav sig därefter ut på en åtta timmar lång motorcykeltur – som slutade med en besvikelse.

”När vi äntligen om fram träffade vi en galning, som hade druckit sig full och serverat allihop till sina kunder”, minns L. Lee Grismer, som har fått stöd till andra projekt från National Geographic Societys kommitté för forskning och upptäckter.

Lyckligtvis fanns det i området andra restauranger som hade ödlorna på menyn, och lokala skolbarn hjälpte till att samla in ännu fler ute i naturen. Det slutade med att forskarparet Grismer undersökte nästan 70 av ödlorna – och samtliga visade sig vara honor.

Hybrid av två andra arter

Den nyupptäckta reptilen hade även rader av förstorade fjäll på armarna och lameller – benskikt – under tårna, som skiljer den från andra arter, visar undersökningen, som publicerades den 22 april på den vetenskapliga internetsidan Zootaxa.

Arten är förmodligen en hybrid av mammornas och pappornas linjer från två besläktade ödlearter, ett fenomen som kan förekomma i övergångszoner mellan två slags biotoper. Den nya ödlans hemvist, naturreservatet Binh Chau-Phuoc Buu, ligger mellan ett område med låga träd och ett kustområde med sanddyner.

”Så arter, som trivs bra i det ena eller andra habitatet, möts ibland och parar sig, så att det bildas en hybrid”, säger L. Lee Grismer.

Genetiska undersökningar av den nya ödlans mitokondrie-DNA har identifierat honornas upphovsart som L. guttata. Eftersom denna typ av DNA nedärvs enbart genom honan, är hannarnas art ännu inte känd.

Ny reptil kan vara hotad

Den nyligen upptäckta hybridarten är kanske redan hotad, säger L. Lee Grismer – även om den inte tycks vara ovanlig ute i naturen.

En del forskare anser att hybridarter löper större risk att dö ut, eftersom de inte ger upphov till så mycket genetisk variation från generation till generation. Det säger herpetologen Charles Cole, som är pensionerad museeintendent på USA:s naturhistoriska museum i New York.

Genetisk variation håller en art livskraftig och frisk i långa loppet.

”I varje fall med avseende på ödlor, har de flesta enkönade arter – jämfört med andra ödlors stamträdr – inte existerat särskilt länge”, säger Charles Cole, som inte har varit involverad i Grismer-undersökningen.

Eftersom ödlorna inte utbyter gener under fortplantning, sker genetiska förändringar genom slumpmässiga mutationer – som har minst lika stor sannolikhet att vara ogynnsamma som gynnsamma.

Hybridödla robust som en mula?

Charles Cole understryker dock att det även finns teorier om att hybrider kan vara mycket livskraftiga på kort sikt. En hybrids celler kan sålunda vara mer genetiskt olikartade än icke-hybriders, eftersom hybrider bär på gener från båda sina föräldraarter.

”Det kan betyda att djuren är mer robusta och anpassningsbara”, säger Charles Cole. Han tar som exempel att mulor – korsningar mellan hästar och åsnor – är sterila, ”men de är riktigt bra, robusta djur, som i vissa avseenden är att föredra som arbetsdjur, trots att de inte kan fortplanta sig.”

”Så med de enkönade ödlorna har man en mula som kan klona sig själv.”

Läs också

Kanske är du intresserad av...