Lejon har inte nio liv

Döden lurar alltid bakom hörnet för Serengetis lejon. Forskning visar att samarbete är avgörande för att överleva

22 augusti 2013 av David Quammen

Död är död

Katter sägs ha nio liv, men det gäller inte för Serengetis lejon. Livet är hårt och osäkert i detta skoningslösa landskap, och när man är död så är man död.

För Afrikas största rovdjur och dess byte är livet ofta ett kort nöje. Om en vuxen lejonhane har tur och är livskraftig uppnår han i naturen kanske en framskriden ålder av tolv år. Vuxna honor kan leva längre, och somliga blir ända upp till nitton år.

Den förväntade livslängden för nyfödda lejonungar är mycket kortare, eftersom hälften av alla ungar dör, innan de blir två år gamla. De som blir vuxna har ändå ingen garanti för att få en fridfull ålderdom.

De sociala lejonen

Tigrar lever för sig själva, pumor och leoparder likaså. Lejon är de enda kattdjur som är riktigt sociala, lever i grupper och bildar allianser.

Varför har ett socialt beteende, som inte förekommer bland andra kattdjur, blivit så viktigt hos lejon? Är det en nödvändig anpassning för att kunna jaga stora bytesdjur som gnuer? Blir det lättare att försvara små ungar? Hör det ihop med konkurrensen om territorier?

De senaste 40 åren har man gjort flera viktiga upptäckter om lejonens sociala beteende, inte minst tack vare lejonprojektet i Serengeti – en av de längsta sammanhängande fältstudierna av en djurart i ett specifikt ekosystem, som den amerikanske biologen Craig Packer och andra har bidragit till.

Delar vänskapligt

Forskningen har visat att allianser – i synnerhet bestående av tre eller fler individer – hjälper lejonhanar att uppnå och behålla kontroll över flockar och därmed producera fler överlevande ungar.

Det är avgörande att ha ett territorium, och de bästa territorierna – så kallade hetfläckar – till exempel där två vattendrag flyter samman, och där det sannolikt finns en större koncentration av bytesdjur – utgör ett incitament till socialt samarbete.

"Man kan bara få monopol på en sådan värdefull och ovanlig hetfläck om man bildar ett gäng av lejon av samma kön, som samarbetar som en enhet", säger Craig Packer.

Klicka här och lär mer om djurens konung.

Läs också

Kanske är du intresserad av...