Nya blinda ormar hittade

Maskliknande varelser levde på Madagaskar, innan det blev till Madagaskar.

7 april 2010 av Brian Handwerk, National Geographic News

Generna hos en nyupptäckt ormfamilj tyder på att blinda ormar har levt på Madagaskar under lång tid innan det över huvud taget blev en ö.

Upptäckten hjälper till att kartlägga hur dessa ovanliga ormar – som är nästan oförmögna att se, även om de inte är totalt blinda – koloniserade stora delar av jorden.

Blinda ormar blir upp till 30 centimeter långa, och de beter sig på många sätt som maskar och lever under jorden på alla kontinenter förutom Antarktis. Till skillnad från maskar har blinda ormar dock ryggrad och små fjäll.

”Kontinentaldriften har haft en stor inverkan på blinda ormars utveckling genom att skilja bestånd åt, när kontinenter avlägsnade sig från varandra”, säger Nicolas Vidal från Muséum National d’Histoire Naturelle i Paris.

Nicolas Vidal har varit med och lett undersökningen, som publicerats i tidskriften Biology Letters.

Madagaskar, som nu betraktas som en del af Afrika, slets för 94 miljoner år sedan loss från nuvarande Indien.

Sedan dess har de blinda ormarna på Madagaskar förändrats tillräckligt för att grunda en helt ny familj, tillägger Blair Hedges, som är biolog vid Penn State University i USA och också har lett undersökningen.

Blinda ormar sliter sig loss från ”Indigaskar”

Det existerar i stort sett inga fossil av blinda ormar, så deras utvecklingshistoria har varit ett mysterium.

Genom att jämföra fem gener från 96 spridda arter av blinda ormar har forskarna dock kunnat kartlägga ormarnas evolutionära stamträd.

Med hjälp av uppskattade tidsramar för genetisk mutation kunde forskarna bedöma när de olika arterna har uppstått.

De maskliknande ormarna dök först upp på den södra superkontinenten Gondwana, säger forskarna.

När Gondwana delades, blev de blinda ormarna isolerade i Indigaskar, som forskarna kallar den landmassa som omfattade vad vi nu känner som Indien och Madagaskar.

Relativt kort tid efter delningen uppstod den nyupptäckta familjen, visar de genetiska data.

Mysterium kring blinda ormars utbredning

Efter att ”Indigaskar” hade delats bredde de blinda ormarna på något sätt ut sig långt utanför Indien och Madagaskar.

På mystiskt vis dök ormarna upp i Australien för omkring 28 miljoner år sedan. Under denna period fanns det ingen landförbindelse till den kontinenten.

Afrikanska och sydamerikanska släktlinjer av blinda ormar tycks ha delat på sig för bara 63 miljoner år sedan. Det är omkring 40 miljoner år efter att Afrika och Sydamerika delades, så drivande landmassor kan inte ha förorsakat den senare evolutionära uppdelningen.

Så hur kom ormarna från en kontinent till en annan?

Om man utesluter kontinentaldrift – och givetvis flygning – ”kan man se att det måste ha skett en spridning över haven, för att dessa ormar ska ha kunnat komma till Australien och även kolonisera Sydamerika och de karibiska öarna”, säger Blair Hedges.

Med andra ord gav ormarna sig av på timmerflottar och korsade oceanerna ombord på flytande vegetation, som var lastad med de insekter som de levde av.

”En del forskare har hävdat att spridning över haven är ett osannolikt sätt för organismer som lever under jorden att spridas över världen på”, säger Blair Hedges i en kommentar.

”Våra data styrker dock påståendet att den typen av ‘osannolika’ händelser inte desto mindre har ägt rum under utvecklingshistorien.”

Läs också

Kanske är du intresserad av...