Läs också

Zoltan Takacs

Vilken orm är världens giftigaste?

Tekniskt sett är inlandstaipanen världens giftigaste orm – men andra ormar är farligare.

21 januari 2015 av Michael von Bulow

Vilken orm är världens farligaste?

Ormar kan vara svåra att förstå sig på – och det gör det svårt att besvara frågor om dem.

När Arocha Musa från Kampala i Uganda skrev till National Geographic och frågade, "Vad gör kobran till den farligaste ormen?”, kom vi snabbt fram till två saker. För det första betraktas kobran inte som världens farligaste orm, och för det andra är det inte så lätt att avgöra vilken orm som är farligast.

"Om man spelar Trivial Pursuit är svaret inlandstaipanen”, svarar Kate Jackson, som är biolog på Whitman College i delstaten Washington i USA, med glimten i ögat.

Det beror på att inlandstaipanen har det kraftfullaste giftet och samtidigt sprutar in störst mängd gift i sitt offer, när den biter. Inlandstaipanen, som även kallas ökentaipan, lever i Australien, och enligt Australia Zoo har den tillräckligt med gift för att döda 100 personer med ett enda bett.

Ormgift förlamar offrets muskler

När man ska mäta styrkan av ormgift använder man den dödliga dosen (lethal dosage eller LD) som mätenhet. En dos på LD50 är den mängd gift som krävs för att döda hälften av ett bestånd av försöksdjur, i regel möss.

Nervgift från giftormar fungerar genom att förlama offrets muskler, vilket gör att andningen upphör. Blodgifter hindrar blodet från att koagulera. Ormgift innehåller i regel båda komponenterna samt enzymer som bryter ned muskelvävnad.

Ju mindre LD50-talet är, desto mindre gift krävs det – och desto starkare är giftet.

Den australiska forskningsenheten för ormgift (Australia Venom Research Unit) har en lista över de 25 ormar som har lägst LD50 och därmed är de giftigaste. De fem giftigaste på listan är inlandstaipan (Oxyuranus microlepidotus), giftsnokar av släktet Pseudonaja, taipan (Oxyuranus scutellatus), tigerorm (Notechis scutatus) och svart tigerorm (Notechis ater).

Den giftigaste ormen är den som biter dig

I själva verket är det emellertid inte så enkelt. Både Kate Jackson och Steven Seifert, som leder ett informationscentrum för gifter och andra farliga ämnen i New Mexico i USA, understryker att många andra faktorer än giftets styrka bidrar till att göra en orm mer eller mindre farlig. Avståndet till närmaste akutmottagning och tillgången till serum spelar sålunda också in.

Eller som Steven Seifert formulerar det, ”Den giftigaste ormen är den som biter dig.”

Enligt organisationen Global Snakebite Initiative ligger ormbett varje år bakom 125000 dödsfall runt om i världen. Människor löper större risk att bli ormbitna om de arbetar utomhus eller om de vistas på platser där kontakt med ormar är oundviklig, påpekar Steven Seifert.

”I USA sker omkring hälften av betten av en slump, medan resten beror på att människor med flit umgås med ormar", till exempel genom att flytta på dem eller försöka fånga dem, säger han.

I Västafrika trivs huggormsarten Echis ocellatus bland människor, eftersom den lever av råttor i städernas slumområden, säger Kate Jackson.

Det är liktydigt med fler ormbett, eftersom ”många människor går omkring barfota och inte har tillgång till behandling för ormbett.”

Den afrikanska puffaddern (Bitis arietans), som är utbredd och mycket giftig, är väl kamouflerad, vilket ökar risken för att man av misstag trampar på den. Arten anses vara den som dödar flest människor i Afrika.

Indien är det land i världen som har störst antal ormbett och ormrelaterade dödsfall. Enligt en undersökning från 2008, som publicerats i tidskriften PLOS Medicine, beror det på bland annat brist på kvalificerad sjukvård.

Exempelvis står den indiska huggormsarten Daboia russelii inte med på listan över de giftigaste ormarna, men varje år orsakar den tusentals dödsfall i landet, konstaterar Kate Jackson.

Världens giftigaste orm har inga dödsfall på samvetet

Den väldigt giftiga inlandstaipanen lever å sin sida mitt i den australiska öknen, där mycket få människor vistas.

På grund av ormens avsides belägna hemvist och Australiens goda infrastruktur, sjukvårdssystem och transportmöjligheter har arten än så länge inga registrerade dödsfall på sitt samvete.

Läs också

Kanske är du intresserad av...