Sengångare älskar i ultrarapid

Hur parar man sig, när man är en sengångare, som vilar upp till 20 timmar per dygn och dessutom rör väldigt lite på sig?

11 mars 2015

Sengångaren är ett lätt byte

Hur tröga är egentligen sengångare? De tillryggalägger ofta bara ett par meter om dagen, och de vilar sig i upp till 20 timmar per dygn. Dessutom är dessa trädlevande växtätares ämnesomsättning så långsam att de inte behöver klättra ned från träden för att bajsa mer än en gång i veckan. Det är bra, för på marken faller de klumpiga sengångarna lätt offer för bilar, människor och andra djur.

Sengångarens skelett är anpassat för en sittande eller liggande ställning eller en position, då den hänger med huvudet nedåt i träd. Det är så sengångare äter, sover, föder ungar – och parar sig.

I regnskogsavdelningen i Baltimore National Aquarium har sengångarna fått fyra ungar, men personalen har aldrig sett djuren föda eller para sig, säger intendenten Ken Howell: ”Jag föreställer mig att de håller sitt privatliv privat.” När de trots sin tillbakadragna livsstil lyckas få till det, ”går det visst mycket snabbt”, säger han.

En utdragen affär

Både och, säger Mark Rosenthal från den ideella organisationen Animal Magic i Michigan, vars syfte är att skydda exotiska djur och sprida kunskapen om dem. Med lite tur och en smartmobil lyckades han spela in ”en mycket sällsynt film av två av våra sengångare i färd med att para sig”, medan de hänger från en gren.

I kommentarspåret beskriver han med långa pauser den utdragna scenen: ”Hanen fortsätter att försöka ... honan är mottaglig ... Han försöker igen ... Jag får be tittarna att ha tålamod. Det är sengångare ...”

Sengångare

Hemvist Central- och Sydamerika

Status Inte hotade (gäller fyra av de sex arterna)

Fakta Två tretåiga arter är i fara: Bradypus torquatus är starkt hotad, och Bradypus ­pygmaeus är akut hotad.

Läs också

Kanske är du intresserad av...