Spindlar flyger med vinden i sina nät

”Ballooning”, kallas det naturfenomen, då spindlar använder silkestrådar för att lifta med vinden på väg till ett nytt hem.

1 juli 2015 av Christine Dell'Amore / National Geographic

Det regnar spindlar

I det närmaste som en biblisk plåga täcktes ett område i New South Wales i Australien i maj av flera miljoner spindlar, när enorma mängder spindelväv dalade ned från himlen.

Enorma kolonier av spindlar klättrar upp så högt de kan, släpper ut silkestrådar och låter sig föras med av vinden.

Fenomenet är välkänt i andra delar av världen och inte ovanligt – trots det grubblar forskarna över vad det är som får spindlarna att flyga iväg.

Spindlar på flykt räddas av silke

Vetenskapen har dock ett par hypoteser. Enligt flera entomologer orsakas massvandringarna via vind och silke möjligen av spindlarnas naturliga behov av att sprida sig. Brist på föda och miljöfaktorer kan också spela en roll.

Som år 2012, då samma område drabbades av kraftiga översvämningar. Risken för att drunkna tycktes få spindlarna att producera stora mängder spindelväv, som fungerade som ett säkerhetsnät, med vilket de kunde undkomma vattenmassorna.

Läs också

Kanske är du intresserad av...