Stöd åt stora katter

Trots lejonens majestätiska framtoning riskerar de att utrotas. Ett NG-projekt skall rädda dem och de andra stora katterna.

21 januari 2010

De stora katternas majestätiska framtoning kan inte rädda dem från att utrotas. Framträdande medlemmar av kattfamiljen, som lejon, geparder och leoparder, håller på att duka under. Nu kan dock ett fältprojekt kanske hjälpa dem på benen igen.

Nyligen sjösatte National Geographic Society projektet The Big Cats Initiative, som leds av filmproducenterna Dereck och Beverly Joubert, som är knutna till NG. Projektet förenar regeringar, naturvårdsgrupper, företag, forskare och lokala byar i kampen för att vända nedgången i kattbestånden.

I Afrika växer befolkningen explosivt och slukar kattdjurens habitat, vilket har lett till ökad tjuvjakt och vedergällningsattacker från lantbrukare, när kattdjur dödar boskap. En del av lösningen är program, som erbjuder ett ekonomiskt incitament till de personer som inte dödar katterna, säger makarna Joubert. Projektets första prioritet är lejonen, och målet är att beståndet skall nå en livskraftig nivå år 2020.

Läs också

Kanske är du intresserad av...