Större testiklar ger försprång

Som ett led i den hårda konkurrensen om honorna har en del arters hannar utvecklat större testiklar för att överträffa sina rivaler

29 mars 2010 av Christine Dell'Amore, National Geographic News

Enligt en ny undersökning har testiklarnas storlek betydelse i mycket konkurrenspräglade djursamhällen, där honor parar sig med många hannar, eller där honorna lever i grupper styrda av en ledarhanne, som hela tiden måste försvara sitt harem.

Det betyder dock inte att honorna väljer bättre utrustade hannar. Konkurrensen sker snarare efter parningen som en spermatävling inuti honan.

Föga överraskande producerar hannar med större testiklar mer sperma – vilket så att säga ger hannen mer valuta för insatsen.

Under årens lopp har hannar i regel utvecklat knep för att sopa sina motståndare av banan, såsom att visa upp en finare fjäderdräkt – vilket man ofta ser hos fåglar – eller att uppvakta honorna med gåvor.

Testikelstorlek är ett led i denna konkurrens, säger undersökningens ledare, Carl Soulsbury, som är biolog vid University of Bristol i England.

De största, friskaste och mest attraktiva hannarna inom arterna har till synes även störst testiklar, säger Carl Soulsbury, och det tyder på att dessa båda faktorer på ett eller annat sätt hänger samman.

Evolutionen gynnar större testiklar

Tidigare undersökningar har fokuserat på testikelstorlek och parningsbeteende, säger Carl Soulsbury.

Beteendebaserade undersökningar kan dock vara osäkra, säger Carl Soulsbury. Därför har han studerat tidigare publicerade data från åtskilliga vilda däggdjursraser, då man har använt genetiska undersökningar för att bevisa att olika kullar har olika fäder, eller att avkomman hos arter som lever i grupper är ättlingar till en enstaka, dominerande hanne.

Carl Soulsbury har därefter använt data för testikelmassa – förutom andra faktorer såsom parningssäsongens längd – för att utveckla en statistisk modell.

Modellen avslöjar att ”där det råder hård konkurrens mellan hannar har evolutionen gynnat större testiklar”, säger Carl Soulsbury, vars undersökning publicerades den 8 mars i tidskriften PLoS ONE.

”Det bekräftar vad forskare har trott, men det är första gången genetiska data från ett antal däggdjur har använts för att bevisa det.”

Människans testiklar är en helt annan historia

Även om Carl Soulsburys forskning kan ha en viss relevans för människor, är människans fortplantning en helt annan historia.

”Människan är en komplicerad art [att studera, eftersom] parningen innehåller att viktigt socialt element, och det gör saker och ting svårare att genomskåda”, säger han.

Carl Soulsbury påpekar dock att män har mindre testiklar i förhållande till kroppsstorleken än schimpanser, som är människans närmaste genetiska släktingar.

Enligt Cheryl Knott, som studerar orangutangers fortplantning vid Harvard University i USA, är det sannolikt för att primater som schimpanser lever i ”hushåll” av blandat kön, där hannarna konstant måste tävla om honorna.

Män måste inte konkurrera på samma sätt om kvinnor, och därför förblir deras testiklar relativt små.

Läs också

Kanske är du intresserad av...