Surikatens udda livrätt

Surikaten är ett mycket socialt djur, som gör allt för att försvara sin flock och sitt revir. Dessutom har de en speciell livrätt.

27 oktober 2011

Det lilla rovdjuret håller sig till sin flock, och för att skydda flocken mot attacker, väljs en eller flera surikater alltid ut att hålla vakt.

Surikaterna är inte rädda av sig, och de angriper gärna farliga ormar för att försvara sitt revir. De äter alla slags djur som de kan övervinna, men de har en speciell livrätt: skorpioner.

Läs också

Kanske är du intresserad av...