Trögkryparen: Världens häftigaste överlevare

Från djuphavets enorma tryck och inlandsisens köld, via glödheta afrikanska öknar till höga bergstoppar. Trögkryparen är utan tvekan det mest seglivade djur vetenskapen känner till, och hemligheten är ganska unik.

19 januari 2016 av Liz Langley

Människan kan överleva extrema fysiska miljöer med enbart uthållighet och vilja.

Vi står oss dock slätt gentemot trögkryparen.

De upp till 1,5 millimeter långa ryggradslösa djuren finns överallt på jorden. Från djuphavets enorma tryck och inlandsisens köld, via glödheta afrikanska öknar till höga bergstoppar. Till och med i rymden har trögkryparen överlevt vakuum och strålning.

Trögkryparen är utan tvekan det mest seglivade djur vetenskapen känner till, och hemligheten är ganska unik.

Trögkryparen lånar DNA från andra arter

Nya undersökningar visar att trögkryparens extrema motståndskraft och överlevnadsförmåga beror i hög grad på dess förmåga att stjäla och utnyttja DNA direkt från helt andra organismer.

Hela 17,5 procent främmande DNA har forskarna upptäckt i en viss art av trögkrypare. Företrädesvis från bakterier, men även svamp-DNA ger trögkryparen ett försprång när det gäller överlevnad.

När trögkryparen efter att i det närmaste ha torkat ut helt bygger upp cellernas naturliga fuktinnehåll på nytt kan den släppa in främmande DNA genom de mjuka membranen. På det sättet återskapar djuret sig självt – ibland med DNA från andra arter.

Det är något mycket ovanligt för en enskild individ, eftersom tillkomst av nytt DNA i regel sker genom evolution under otaliga generationer.

Trögkryparen klonar sig selv

Extrem kyla och värme, fullständig uttorkning och många år i dvala – trögkyparen är en mästare på anpassning.

Kanske mest fantastisk är dess förmåga till okönad fortplantning. Det innebär att den kan få ungar utan föregående parning, och därmed föra nyförvärvat DNA direkt vidare till avkomman.

Trögkryparen är ett av världens minsta flercelliga djur – och överlevandets obestridlige kung.

Läs också

Kanske är du intresserad av...