3. Handeln med mammutbetar

Pojke hittade halvvuxen mammut

6 juni 2013

Pojke hittade halvvuxen mammut

Hur primitiv den än verkar så har betfebern sina rötter i starka, moderna krafter: Sovjetunionens kollaps och det efterföljande vansinnet under den unga, oreglerade kapitalismen; det internationella förbudet mot handel med elefantelfenben och jakten på alternativ; ja, till och med den globala uppvärmningen. Mot slutet av den senaste istiden bidrog stigande temperaturer till att besegla mammutarnas öde genom att grässlätterna där de levde krympte och översvämmades, så att hela flockar strandsattes på de isolerade öar där Karl Gorochov i dag vandrar omkring och letar efter betar. Nu bidrar upptiningen och erosionen av mammutarnas permafrostkyrkogård – och de många elfenbensjägarna – till att återföra dem till livet. I september 2012 snubblade en elvaårig pojke över ett välbevarat exemplar av en halvvuxen mammut på Tajmyrhalvön i Ryssland. En av djurets lemmar stack upp ur några halvtinade sediment.

Nittio procent av betarna hamnar i Kina

Ingenting har dock satt mer fart på handeln med mammutbetar än den ekonomiska tillväxten i Kina, vars tradition för elfenbenssnideri går tusentals år tillbaka i tiden. Nästan 90 procent av alla mammutbetar som lämnar Sibirien – man uppskattar att det rör sig om över 60 ton om året, men den verkliga siffran kan vara ännu högre – hamnar i Kina, där elfenbenet utgör en stor fascination för de många nyrika. Den stora efterfrågan oroar vissa forskare, som beklagar förlusten av värdefulla data. Precis som en trädstam innehåller nämligen en bete information om föda, klimat och miljö. Även i Sacha har man börjat fundera på hur snart resursen kommer att vara uttömd. Det ligger fortfarande miljontals mammutbetar begravda i den sibiriska permafrosten, men de blir allt svårare att hitta.

Elefantelfenben efterfrågas fortfarande

Man hoppades att mammutelfenbenet skulle lätta på trycket på en betydligt mer hotad resurs: elefanten. Handel med mammutelfenben är laglig om än dåligt reglerad. Särskilda mönster i betarna, de så kallade Schregerlinjerna, gör det möjligt att skilja de båda typerna åt, och priset är ungefär detsamma. Trots det finns det än så länge inga tecken på att Asiens efterfrågan på elefantelfenben minskar. Dödandet av afrikanska elefanter har bara ökat. År 2012 beslagtog tullmyndigheterna i Hongkong 5,5 ton elefantelfenben, vilket är nytt rekord. Saken blir inte mindre komplicerad av att olagligt elefantelfenben och lagligt mammutelfenben ofta hamnar på samma verkstäder i Kina.

Läs också

Kanske är du intresserad av...