Mystiska mastodonter

En guldgruva av fossil från istiden dök i fjol upp i en damm i den amerikanska delstaten Colorado. Många av dem var skelettdelar från mastodonter, bland annat denna underkäke.

2 februari 2012

Mastodonterna var större än vår tids afrikanska elefanter, men mindre än mammutarna.

Under istiden låg här en sjö. Varför dog så många mastodonter just här? En teori är att sjön var en dödsfälla där vattenmättad jord i samband med jordskalv plötsligt övergick från fast till flytande form och tillbaka igen. På så vis kunde hela mastodontfamiljer fastna och svälta ihjäl.

Läs också

Kanske är du intresserad av...