Urtiden kravlar runt i Siriuspasset

I Siriuspasset på norra Grönland finns kanske nyckeln till vår förståelse av djurlivets tidigaste utveckling. Sommaren 2011 var en internationell grupp geologer på plats för att hitta fossil av leddjur som levde på den tropis­ka havsbotten för cirka 520 miljoner år sedan. På den tiden låg det som i dag är Grönland betydligt längre söderut, nära ekvatorn. I Siriuspasset har man hittat cirka 10000 ovanligt väl bevarade fossil.

8 december 2011

I Siriuspasset på norra Grönland finns kanske nyckeln till vår förståelse av djurlivets tidigaste utveckling.

Sommaren 2011 var en internationell grupp geologer på plats för att hitta fossil av leddjur som levde på den tropiska havsbotten för cirka 520 miljoner år sedan.

På den tiden låg det som i dag är Grönland betydligt längre söderut, nära ekvatorn. I Siriuspasset har man hittat cirka 10000 ovanligt väl bevarade fossil.

Det stora antalet fossil har gjort det möjligt att ta fram modeller av dessa märkliga djur, som är avlägsna släktingar till exempelvis nu levande kräftor och spindlar.

Platsen upptäcktes 1984, men trots att flera expeditioner varit här sedan dess behövde forskarna inte ta fram hackan för att hitta fossil förrän 2009. Dessförinnan var det bara att plocka dem direkt från marken – så gott om fossil var det.

Endast två andra platser i världen kan mäta sig med Siriuspasset när det gäller antal och kvalitet av fossil från denna period: Burgess Shale i Kanada och Chengjiang i Kina.

Alla dessa fyndplatser uppvisar en enorm artrikedom. För 520 miljoner år sedan inträffade en plötslig uppblomstring av flercelligt liv, den så kallade kambriska explosionen. Orsaken till detta är okänd, men en teori är att syrekoncentrationen i atmosfären ökade.

Läs också

Kanske är du intresserad av...