Vi återupplivar utdöda djur

Nu har vi tekniken för att återskapa utdöda arter. Frågan är dock om sådan kloning är en bra idé?

2 maj 2013 av Karen Gunn, Chefredaktör, National Geographic Sverige

Den 30 juli 2003 vred en grupp spanska och franska forskare tiden tillbaka genom att klona ett utdött djur.

De återskapade en pyreneisk stenbock, bara för att se den dö ut igen. Stenbocken hade levt högt uppe i Pyrenéerna i tusentals år, innan arten dog ut år 2000.

Tanken på att få tillbaka utdöda arter genom kloning har befunnit sig i gränslandet mellan verklighet och fiktion i över 20 år – ända sedan författaren Michael Crichton släppte lös dinosaurierna i Jurassic Park. För det mesta har dock vetenskapens försök att återuppliva arter halkat långt efter fantasierna. Klonen av den sista pyreneiska stenbocken, Celia, är det närmaste man någonsin har kommit att återskapa ett utdött djur.

Alberto Fernández-Arias, som leder naturstyrelsen i den spanska regionen Aragonien, deltog i kloningsförsöket. Sedan han upplevde de få minuter då klonen levde, har han sett fram emot det ögonblick då vetenskapen kommer att komma ikapp fantasin, och människan kommer att kunna återskapa ett djur som hon själv har utrotat.

"Där är vi nu", säger han.

Är kloning en god ide?

Hösten 2012 arrangerade National Geographic ett vetenskapligt möte på huvudkontoret i Washington DC. För första gången någonsin var en grupp genetiker, viltbiologer, naturvårdare och etiker samlade för att diskutera möjligheten att återskapa utdöda djur. Kan det göras? Borde kloning genomföras på det sättet?

En efter en reste de sig för att berätta om fantastiska framsteg inom kloning – modifiering av stamceller, utvinning av uråldigt DNA och rekonstruktion av förlorade genom. Efter hand som mötet fortskred var det tydligt att det rådde bred enighet om att återupplivning nu är inom räckhåll.

"Det har hänt mycket mer, mycket snabbare än någon kunde ha föreställt sig", säger Ross MacPhee, som är däggdjurskurator på American Museum of Natural History i New York.

"Men vi måste verkligen fundera på varför vi över huvud taget vill göra det här – föra tillbaka en art."

Läs hela artikeln genom att klicka på Ladda ned-knappen nedan

Når du klikker på download-knappen bliver du bedt om at registrere dig som medlem af natgeo.dk. Det tager et minut og er ganske gratis.

Läs också

Kanske är du intresserad av...