Varför spinner katter?

Katter spinner inte bara för att de mår bra utan även för att läka sig själva.

21 oktober 2011

Alla som har en katt kan skriva under på den utbredda uppfattningen att det är ett uttryck för välbehag eller kommunikation, när katten spinner. Forskning tyder dock på att kattens spinnande även kan vara en biomekanisk läkningsmekanism.

Katter spinner nämligen inte bara när de är glada och nöjda utan även när de till exempel skadat sig, när de föder eller är väldigt rädda. Exakt hur katter frambringar ljudet har forskarna ännu inte helt klurat ut. Spinnandet åstadkommer en vibration mellan 25 och 150 Hz och undersökningar visar att frekvenser i detta område befrämjar bentäthet och läkning av muskler – både hos djur och människor.

Det har även påvisats att i synnerhet de lågvibrerande frekvenserna har en terapeutisk effekt. De är smärtstillande, gynnar sårläkning, reducerar svullnad och underlättar andningen. Eftersom katten har anpassat sig till att spara på energin genom långa perioder med vila och sömn, kan spinnandet vara ett sätt för den att stimulera sitt skelett och sina muskler utan att förbruka så mycket energi.

Jämfört med exempelvis hundskelett, läker kattskelett betydligt fortare och med färre komplikationer. Kanske är det därför myten om kattens nio liv har uppstått – den har helt enkelt en inbyggd förmåga att bota sig själv.

Alla små katter kan spinna, och bland de stora kattdjuren kan geparden göra det. Lejon, tigrar och leoparder kan dock inte spinna. De kan i gengäld ryta, vilket de små katterna inte kan.

Varför har katter nio liv? Klicka här för att se video och få svaret

Fråga oss:

Har du en fråga till NG:s experter? Skicka ett mejl till: [email protected] Endast frågor som publiceras i tidningen besvaras och belönas med en fin världskarta.

Läs också

Kanske är du intresserad av...