VIDEO: Manguster använder vårtsvin som kringvandrande smörgåsbord

I Queen Elizabeth National Park i Uganda fungerar köttätande manguster som ett effektivt rengöringsteam, som rensar vårtsvin på fästingar och andra parasiter. Det är en sällsam syn.

22 mars 2016 av Nadia Deleuran

Vårtsvinet lägger sig på rygg och sträcker benen i vädret. Kring honom trängs en grupp hungriga manguster för att ta för sig av rätterna på vårtsvinets mage, som består av fästingar och andra parasiter.

Det säregna partnerskapet mellan de kattliknande rovdjuren och vårtsvinet är en win win-situation. Mangusterna blir mätta och vårtsvinet slipper bära runt på de blodsugande snyltarna.

Sällsam syn hos däggdjur

Trots att sådana allianser mellan djur verkar oerhört förnuftiga förekommer de sällan hos däggdjur.

”Partnerskap mellan olika däggdjur är mycket ovanliga, och den typen av interaktion visar på stor tillit mellan parterna”, säger direktören för WCS Albertine Rift Program Andy Plumptre till WCS Newsroom

Fenomenet kallas ”ömsesidigt beroende” och omfattar två olika djurarter som ingår ett partnerskap, som gynnar båda parter.

Manguster kravlar runt på ett vårtsvin för att städa av det och få ett skrovmål.

Nyfikna turister kommer tätt inpå

Det omaka paret, mangusten och vårtsvinet, är långtifrån blyga.

Det har varit möjligt att observera djuren just för att de tillåter nyfikna turister att komma nära dem, medan de är i färd med sitt putsande.

”Det får dig att fundera på vad som försiggår mellan djurarterna, när vi inte är där och tittar”, säger Andy Plumptre till WCS Newsroom.

Läs också

Kanske är du intresserad av...