Afghanistans genetiska smältdegel?

National Geographics Genographic Project har inlett en banbrytande DNA-studie av Afghanistans fyra största etniska grupper – hazarer, pashtuner, tadzjiker och uzbeker.

3 september 2012

Urgamla handelsleder och imperier har skapat Afghanistans etniska och språkliga lapptäcke, men kan denna historia även spåras i befolkningen?

För att få svar på den frågan har National Geographics Genographic Project inlett en banbrytande studie av landets fyra största etniska grupper, hazarer, pashtuner, tadzjiker och uzbeker, med hjälp av DNA-prover från 27 provinser.

Det visar sig att de flesta etniska afghaner har ett gemensamt ursprung i yngre stenålder, då de första jordbrukssamhällena uppstod. Först under bronsåldern började detta folk bli mer genetisk varierat, sannolikt till följd av regionens äldsta stadsbildningar och senare på grund av grannfolks vandringar.

Tillströmningen av perser präglade tadzjikernas gener, medan mongolernas invasioner på 1200-talet påverkade hazarerna och uzbekerna.

”Vi vet nu att stora kulturella händelser och förhistoriens teknologiska framsteg samt senare tiders folkvandringar och erövringar har satt spår i afghanernas DNA. Det ger oss enastående insikter i denna befolknings ursprung”, säger Marc Haber vid Genographic Project.

Läs också

Kanske är du intresserad av...