Används kommatering i japanska?

Skiljer man inte mellan orden?

Modernt japanskt skriftspråk har faktiskt punkter, som är små cirklar. Förr, då man ofta skrev lodrätt, bytte man ibland bara rad, när man ville avsluta en mening. Kommatecknen, som liknar våra, kan ofta verka vara mest dekorativa. Reglerna är oklara, men de används i synnerhet för att dela meningar.

Komma är dock inte nödvändigt, och mellanrum mellan ord behövs inte heller. Vi skulle nog tycka att det var svårt om vi skulle läsanågotutanmellanrum, men det går. På japanska har man hjälp av att man använder kinesiska tecken som kallas kanji för att skriva de viktigaste orden.

EFFEKTenBLIRungefärSÅhär.

Japansk skrift är en blandning av kanji och japanska stavelsetecken, som kallas kana. Det finns två slags kana: hiragana och katagana. Ett kanji är som ett substantiv. För sig kan det till exempel betyda ”historia”, tillsammans med ett kana blir det till exempel till ett verb: ”tala”.

Hiragana används ensamt som exempelvis pronomen (såsom ”hon” och ”de”) och är det första teckensystem barn lär sig. Katagana används framför allt till låneord från andra språk.

Läs också

Kanske är du intresserad av...