Arkeologi: Satelliter används för att hitta dolda skatter

Arkeologer använder nu satelliter för att lokalisera begravda städer, vägar och floder.

Omkring 600 kilometer ut i rymden samlar satelliter in bilder, som med överraskande precision kan användas för att identifiera begravda landskap.

Satellitbilderna hjälper forskarna att hitta och kartlägga sedan länge försvunna floder, vägar och städer och skymta arkeologiska fyndplatser i konfliktzoner, som är för farliga att besöka.

”Det är mycket vi inte kan få syn på från marken”, berättar den amerikanska arkeologen Sarah Parcak, som är en av de första som använder satellitbilder som sökredskap i Egypten. ”Vi har upptäckt bara en bråkdel av en procent av alla arkeologiska fynd i världen.”

Sarah Parcak gör nu sitt för att öka den andelen. Genom att kombinera och bearbeta bilder, så att hon kan se den infraröda delen av ljusspektrumet, som inte är synligt för ögat, kan hon spåra svaga ytförändringar orsakade av föremål som lertegel mindre än en meter under marken.

17 pyramider, 3000 bosättningar och 1000 gravar År 2011 lokaliserade Sarah Parcak och hennes forskarlag utifrån infraröda satellitbilder 17 potentiella, begravda pyramider, omkring 3000 bosättningar och 1000 gravar i Egypten. Vid den 3000 år gamla staden Tanis, som en gång var huvudstad i Nildeltat, fann de tecken på hundratals bostäder.

Arkeologin har gått in i rymdåldern. Nu är det upp till traditionella, lågteknologiska utgrävningsmetoder att bekräfta rymdteknikens fynd.

Läs också

Kanske är du intresserad av...