Enorm gladiatorskola hittad i Wien

Arkeologer som arbetade utanför Wien har upptäckt resterna av en skola för romerska gladiatorer – ett komplex som i storlek kan mäta sig med träningsfaciliteterna utanför Colosseum i Rom.

16 september 2011 av Traci Watson, National Geographic News

Den nyupptäckta anläggningen har faciliteter som man aldrig tidigare har sett på en romersk gladiatorskola, till exempel rester av en övningsdocka av trä. Utanför portarna har forskarna hittat vad de betecknar som den första kända begravningsplatsen för gladiatorer innanför en gladiatorskolas ramar.

Komplexet är ”verkligen enormt”, säger Franz Humer, som är vetenskaplig chef för den arkeologiska parken i Carnuntum, där gladiatorskolan har hittats, och där stora delar av den gamla staden har rekonstruerats.

Fyndet, som gjorts i närheten av floden Donau, är ”ett av de mest intressanta jag kan föreställa mig under min karriär”, tillägger Franz Humer.

Den nyupptäckta skolan ”är viktig”, säger Stephen Dyson vid University of Buffalo i USA, som är expert på romarrikets historia och arkeologi.

”Den är den enda av denna storlek och denna omfattning som hittats någonstans i de romerska provinserna”, säger Stephen Dyson, som inte har varit involverad i upptäckten.

Även om gladiatorskolan i Carnuntum kanske inte förändrar historikernas grundläggande bild av gladiatorer, ”är den ett viktigt tillskott till vad vi redan vet”.

Samband mellan gladiatorskola och filmen ”Gladiator”?

Skolan har troligen byggts samtidigt som en amfiteater med plats för 13000 åskådare, som ligger mittemot, och som uppfördes omkring år 150, medan Marcus Aurelius var romersk kejsare. Amfiteatern grävdes ut på 1920- och 1930-talet.

Man vet att Marcus Aurelius har vistats i Carnuntum, och det är möjligt att hans son Commodus, namne med den skurkaktige kejsaren i filmen ”Gladiator” från 2000, såg sina första gladiatorkamper i staden.

”Kanske fick han smak för den blodiga sporten i Carnuntum”, säger Franz Humer. ”Vi kan inte bevisa det – men utifrån kronologin skulle det vara möjligt.”

Gladiatorskola dubbelt så stor som IKEA

Arkeologer upptäckte skolan med hjälp av markradar, som kan se ned i marken och skapa tredimensionella bilder av begravda föremål.

Radarn avslöjade ett område med underjordiska byggnadsrester runt en central gårdsplan, från små sovrum till ett stort rum med uppvärmda golv. Kollapsade golv vittnar om hålrum avsedda för uppvärmning under golven, säger forskarna.

På gårdsplanen fanns en miniamfiteater med åskådarplatser och allt, där gladiatorerna kunde öva sina färdigheter. Kanske uppträdde gladiatorerna, varav de flesta var slavar, för potentiella köpare, säger Franz Humer.

Vid sidan av träningsanläggningen fanns ett inhägnat fält, campus, som kanske har använts till vilda djur, som skulle ingå i gladiatorstrider, eller för träning av hästar – en facilitet, som inte tidigare har hittats på en gladiatorskola, säger Franz Humer.

Hela komplexet upptar cirka 19000 kvadratmeter, nästan dubbelt som mycket som ett genomsnittligt IKEA-varuhus.

De centrala byggnaderna på gladiatorskolan i Carnuntum påminner dock mycket om resterna av kända gladiatorskolor, som grävts ut i Rom och Pompeji. Likheten har övertygat forskarna om att fyndet i Carnuntum verkligen är en gladiatorskola, trots att den inte har grävts ut.

Kulturell påverkan från Rom

En utgrävning av begravningsplatsen och andra byggnadsrester skulle kunna tillföra detaljer till historikernas förståelse av gladiatorernas liv, säger Ian Haynes, som är arkeolog vid Newcastle University i England och specialist på romarriket.

Skelettrester från en gladiatorbegravningsplats i Turkiet har till exempel avslöjat fysiska skador, som tillfogats under striderna.

Även om utgrävarna aldrig kommer att ta ett enda spadtag på platsen, kommer gladiatorskolan i Carnuntum ”att vara ett viktigt vittnesbörd om hur kulturerna i rikets städer hänger ihop med varandra”, säger Ian Haynes, som inte har deltagit i forskningen runt Carnuntum.

”De konstruktioner som hittats här vid Donau är direkt jämförbara med fynd i centrum av själva Rom. ... visar mycket tydligt att städer som Carnuntum var starkt präglade av denna romerska, kosmopolitiska kultur.”

Läs också

Kanske är du intresserad av...