Förgiftade förhistoriska mumier

Några av världens äldsta mumifierade människor har hittats i de ogästvänliga öknarna i norra Chile. En ny undersökning visar att de dog ut på grund av giftigt dricksvatten.

26 april 2010 av Brian Handwerk, National Geographic News

Arsenikhaltigt dricksvatten kan ha utrotat kustfolk i Chile.

Analyser av mumiehår avslöjar att det dödliga ämnet arsenik, som finns i stora mängder i dricksvattnet i dalen Camarones i norra Chile, sannolikt förgiftade kustfolket chinchorro med början för minst 7000 år sedan och under åtskilliga hundra år.

”Jag tror att detta förhistoriska folk under en lång period utsattes för arsenik genom att dricka vatten förorenat med stora koncentrationer av arsenik, som är typiskt för Camarones-området”, säger undersökningens ledare, Bernardo Arriaza vid Universidad de Tarapacá de Arica i Chile.

Chinchorrofolket har inte varit medvetna om att de fick i sig giftet, som inte smakar något eller syns, och det kan ha gett dem åkommor som cancer i huden, lungorna, urinblåsan och njurarna förutom andra allvarliga effekter av lång tids exponering för arsenik.

Efter döden balsamerades ibland kropparna, och deras inre organ avlägsnades och ersattes med jord och halm. Det skedde för omkring 7000 år sedan, och därmed är chinchorro det första samhälle som veterligen har tillämpat balsamering. Sedvänjan gick tvärs över sociala gränser och omfattade vuxna, barn och till och med foster.

Bernardo Arriaza gissar att foster och nyfödda var särskilt känsliga för arsenik. De tidigaste mumierna är foster och spädbarn, och därför anser han att en hög abortfrekvens kan ha bidragit till att man började med mumifieringarna.

Hotet hör inte bara till det förflutna. Dricksvattnet i dalen innehåller fortfarande 100 gånger mer arsenik än vad som enligt världshälsorganisationen WHO är säkert. Föroreningen har gjort att boende i området varit tvungna att hämta vatten från andra ställen, säger Bernardo Arriaza.

Drick inte vattnet

Bernardo Arriaza och hans kollegor har undersökt hårprover från 46 förhistoriska mumier, som tidigare har hittats på fem olika ställen i den uttorkade dalen. Några av mumierna från undersökningen har begravits efter cirka 1700 före Kristus och har bevarats på naturlig väg av det torra klimatet.

Resultaten visade att nio av tio Chinchorromumier, som är mellan 7000 och 600 år gamla, hade mer än ett mikrogram arsenik per gram hår i håret, vilket räcker för att orsaka hälsoproblem. I vissa områden var nivåerna mycket högre, visar undersökningen, som publicerats i de senaste utgåvorna av Journal of Archaeological Science och Microchemical Journal.

Metaller som arsenik är vanliga i områdets berggrund och på de omgivande vulkansidorna, och de giftiga metallerna lakas ur, när snön varje år smälter och strömmar ned i floderna, som förser människor längre nedför floden med dricksvatten.

När arsenik kommit in i kroppen, lagras det i det hornämne som finns i människors hår och naglar. Därför innehåller ett enda mumifierat hår en registrering av de gifter som hårets ägare har utsatts för.

Studien avslöjar även något om hur dessa precolumbianska folk levde, tillägger Bernardo Arriaza.

Vissa mumier i vanligtvis arsenikfattiga områden innehåller till exempel överraskande stora mängder av giftet, och det pekar på att chinchorro reste vida omkring – så långt bort som 100 kilometer – kanske för att gifta sig.

Läs också

Kanske är du intresserad av...