”Hobbitar” levde kanske en miljon år

Ett redskapsfynd indikerar att hobbitliknande varelser kan ha levt på en indonesisk ö mycket längre än man hittills har antagit.

22 mars 2010 av John Roach, National Geographic News

Nya fynd av stenredskap tyder på att ”hobbitarnas” utvecklingshistoria på den indonesiska ön Flores går en miljon år tillbaka – 200000 år längre än man trodde.

Mysteriet med hobbitarna på Flores började år 2004, när man fann resterna av en cirka en meter lång och 25 kilo tung kvinna, som hade en hjärna stor som en grapefrukt.

Den lilla, hobbitliknande varelsen – som fick det sedermera omdiskuterade mänskliga artnamnet Homo floresiensis – överlevde på den isolerade ön till för omkring 18000 år sedan, även efter att “moderna” människor hade spridits över jorden, säger experter.

De nyupptäckta redskapen, som har hittats i förhistoriska vulkaniska avlagringar, är “enkla skärvor med vassa kanter” snarlika dem som hittats på närbelägna fyndplatser på Flores – platser som daterats till senare tidsperioder, men även förknippas med hobbitar och deras förfäder – säger undersökningens ledare, Adam Brumm, som är arkeolog vid University of Wollongong i Australien.

Fyndet pekar på att en kultur av urmänniskor, som använde stenredskap och hade sina rötter i Afrika, överlevde på ön mycket längre än man antagit. Det framgår av de nya forskningsresultat som publiceras i dag i internetutgåvan av tidskriften Nature.

“Det är spännande”, eftersom det antyder att tidiga människor för en miljon år sedan hade nått längre efter sin utvandring från Afrika än man tidigare trott, säger paleontologen Chris Stringer från Naturhistoriska museet i London, som emellertid inte medverkat i den nya undersökningen.

Hobbitars förfäder frikända?

Tidigare fynd av stenredskap och ben har pekat på att hobbitarnas förfäder – kanske upprättgående Homo erectus med små hjärnor – lämnade Afrika för omkring 1,5 miljoner år sedan och nådde Flores för 880000 år sedan.

Tidigare forskning tyder på att Hobbitförfäderna jagade en pygméelefant och en jättesköldpadda till utrotning. Dateringen av de nyupptäckta stenredskapen tyder emellertid mer på att elefanterna och sköldpaddorna dog ut 100000 år efter att Flores koloniserades – vilket indikerar att de tidiga kolonisatörerna på Flores “måste ha haft minimal” inverkan på utrotningen, säger Adam Brumm, som har varit med och lett undersökningen.

Dessutom kan dessa tidiga kolonisatörer ha varit primitivare än H. erectus – “det är vår arbetshypotes”, tillägger han.

När nyheten om hobbitens ben rapporterades första gången 2004, föreslog de forskare som hittade dem att de tillhört en särskild art, Homo floresiensis, som härstammade från Homo erectus. Sedan dess har forskare som har studerat hobbitbenen i handleder, fötter, kranium, käke, hjärna och axlar funnit drag som tyder på att den lilla varelsen härstammar från något mer primitivt.

“Jag tycker att det verkar mer och mer sannolikt utifrån dess anatomi”, säger Chris Stringer.

Ifrågasatta hobbitfynd

Inte alla är beredda att acceptera den nya dateringen.

“Jag har inget problem med att det har funnits homininer – mänskliga förfäder – på Flores för 1,2 miljoner år sedan”, säger antropologen James Phillips. “De kom ju även till Java för omkring 750000 år sedan.”

Men det faktum att redskapen hittades i förhistoriska vulkaniska avlagringar är ingen garanti för att föremålen är en miljon år gamla, säger James Phillips, som är professor emeritus vid University of Illinois i Chicago i USA.

“Det finns många sätt – till exempel vattendrivna processer – för föremål att förflytta sig genom avlagringar”, säger James Phillips.

Han tar också avstånd från den nya undersökningens påstående att tekniken med stenredskap på Flores nästan inte förändrades på en miljon år.

“På alla andra ställen på jorden har utvecklingen varit långsam, men den har alltid – och jag understryker alltid – pågått.”

Hetsiga diskussioner är inget nytt inom forskningen kring hobbitarna, och många experter grälar fortfarande om huruvida Homo floresiensis över huvud taget är en egen art.

Flera forskare har till exempel hävdat att hobbitarna var moderna människor med en genetisk åkomma, som orsakade dvärgväxt och andra defekter.

Drev hobbitarnas förfäder till Flores på flottar?

Oavsett vad de var, och när de anlände, har man fortfarande inget svar på frågan: Hur bar primitiva människor sig åt för att komma till Flores?

Chris Stringer förespråkar teorin att de kanske har utvandrat från Afrika, möjligen till fots, till ön Sulawesi. Där kan urmänniskorna ha svepts ut till havs av en tsunami – strömmarna utanför Sulawesi går söderut, i riktning mot Flores.

“Dessa varelser drev sannolikt iväg på flottar av växter”, säger han.

För att utforska den teorin letar gruppen bakom det ursprungliga hobbitfyndet just nu på Sulawesi efter bevis för att människor kan ha intagit ön, innan de kom till Flores.

Läs också

Kanske är du intresserad av...