Interaktivt: Anläggning av geoglyfer

Här kan du se en interaktiv presentation av hur nascafolket gjorde sina mystiska geoglyfer.

26 mars 2010

Sedan de blev allmänt kända i slutet av 1920-talet, när kommersiell flygtrafik upprättades mellan Lima och den sydperuanska staden Arequipa, har de mystiska ökenteckningar, som kallas för nascalinjerna, förbryllat arkeologer, antropologer och alla som är fascinerade av tidiga sydamerikanska kulturer.

Lika länge har horder av forskare – professionella och amatörer – presenterat sina olika tolkningar av linjerna, som om de var världens största samling av Rorschachfigurer. De har under årens lopp framställts som inkavägar, konstbevattningskartor, bilder som skulle ses från primitiva varmluftsballonger, och – vilket är den mest underhållande tolkningen – som landningsbanor för främmande rymdfarkoster.

Efter andra världskriget genomförde en tysk lärare vid namn Maria Reiche den första egentliga undersökningen av linjerna och figurerna – de så kallade geoglyferna – strax utanför Nazca och den närbelägna staden Palpa. I ett halvt sekel fram till sin död 1998 spelade Maria Reiche en mycket avgörande roll för bevarandet av geoglyferna. Hennes egen huvudsakliga teori – att linjerna är komponenter i en astronomisk kalender – har dock i stort sett förkastats.

Klicka på länken i rutan till höger för att se hur nascalinjerna konstruerades.

Läs också

Kanske är du intresserad av...