Satellitfoton av gamla mönster utlöser häftig debatt

NASA har upptäckt några mystiska mönster på en avlägsen slätt i Kazakstan. Ett av dem är ett hakkors stort som en fotbollsplan. Arkeologerna är villrådiga.

17 november 2015

Mystiska avteckningar har dykt upp på en slätt i centrala Kazakstan efter att satellitfoton från NASA har granskats närmare.

Fynden visar bland annat stora cirklar, kors, kvadrater och – kanske intressantast – några hakkorsliknande former. Många av dem är större än fotbollsplaner.

"Det har krevd enorme anstrengelser å lage disse figurene", sier Giedre Motuzaite Matuzeviciute, som er arkeolog ved Litauens institutt for historie i Vilnius.

Matuzeviciute er en del av et internasjonalt team ledet av Andrey Logvin ved Kostanay-universitetet i Kasakhstan, som har studert to av i alt 55 steder på den kasakhstanske steppen som er identifisert som menneskeskapt.

"Jorden er svært tung, nesten like tung som leire. Og figurene befinner seg midt ute i ingenting", avslutter Matuzeviciute.

Förekomsten av de drygt 55 människoskapade figurerna har varit känd i några år, men nu avslöjar de nya satellitbilderna betydligt fler detaljer om det märkliga fenomenet.

Ringformade strukturer som denna härrör kanske från tidig järnålder, då de första stadssamhällena började skjuta upp i centrala Asien. Foto: DIGITALGLOBE VIS NASA

Debatt om datering och syfte

Experterna är oeniga om hur gamla figurerna är. En del tror att de är från tidig järnålder – drygt 800 år före vår tideräkning – medan andra anser att bilderna kan ha skapats för hela 8000 år sedan.

Undersökningar av de båda platserna ger stöd åt järnåldershypotesen, men egentliga utgrävningar låter vänta på sig.

Det tycks finnas störst anledning att tro på den första gruppens dateringar, och skeptiker kallar den andra dateringen för ren spekulation. Båda sidor förväntas inom kort publicera sina hypoteser i vetenskapliga tidskrifter.

Denna hakkorsliknande figur skapades i en flodsänka i Kazakstan. Figuren er minst to tusen år gammelt og har altså ingenting å gjøre med nazistene. Hakekorset har flere tusen år på baken og stammer opprinnelig fra India, der det var et symbol for lykke. Foto: DIGITALGLOBE VIA NASA

Teorierna omfattar allt från gravhögar och kommunikation mellan stamfolk till soldyrkande kulter.

Medan de båda rivaliserande grupperna är eniga om att figurerna skapats av människor, kan närmare undersökningar på platsen förhoppningvis kasta mer ljus över deras ålder och ändamål.

De vanligaste figurerna på slätten är kors som detta. Foto: DIGITALGLOBE VIA NASA

Som en av arkeologerna säger: Det är lätt att misstolka ursprunget enbart utifrån satellitbilder och utan att undersöka dem på plats.

Läs också

Kanske är du intresserad av...