Stor underjordisk stad hittad i regionen Kappadokien i Turkiet

Ett byggprojekt kan ha avslöjat det största gömställe som någonsin hittats i Kappadokien. Den underjordiska tillflyktsplatsen kan ha gett skydd åt tusentals människor i kristider.

21 april 2015 av Jennifer Pinkowski

Fyndet gjordes under en bergsfästning från den bysantinska perioden i provinshuvudstaden Nev?ehir och är från i alla fall bysantinsk tid.

Mystiskt fynd än så länge outforskat

Grottsystemet är fortfarande i stort sett outforskat, men de undersökningar som gjorts tyder på att det i storlek och karaktär möjligen kan mäta sig med Derinkuyu, som är den största underjordiska stad som grävts ut hittills i Kappadokien, och som har kunnat hysa 20000 människor.

I likhet med Derinkuyu ser det nyupptäckta grottsystemet ut att ha varit ett stort, självförsörjande komplex med ventilationsschakt och vattenkanaler. När en fara hotade drog invånare i Kappadokien sig ned under jorden, blockerade ingångstunnlarna med runda stendörrar och isolerade sig med husdjur och förnödenheter, tills faran var över.

En video ger mot bakgrund av laserskanningar en inblick i ett antal inbördes förbundna gångar och rum i den underjordiska staden. Videon har ställts till förfogande av Nev?ehirs kommun.

Hur stor är staden?

Geofysiker vid universitetet i Nev?ehir har gjort en systematisk uppmätning av ett fyra kilometer stort område med hjälp av geofysisk motståndsmätning och seismisk tomografi. Mot bakgrund av 33 oberoende mätningar uppskattar de den sammanlagda ytan till omkring 460000 kvadratmeter.

Undersökningarna tyder dessutom på att de underjordiska gångarna kan nå ett djup av hela 113 meter. Om det visar sig stämma kan den nyupptäckta staden vara en tredjedel större än Derinkuyu.

Den underjordiska stadens exakta omfattning är än så länge oviss, understryker Murat Gülyaz, som är chef för museet i Nev?ehir och i egenskap av arkeolog leder undersökningen. ”För närvarande går det inte att säga. Men med tanke på stadens läge, försvarsanläggningar och tillgång till vatten, är det sannolikt att den breder ut sig över ett mycket stort område.”

Vad är Kappadokien?

Kappadokien är en region i centrala Turkiet, som är känd för sina så kallade skorstenshus – märkliga klippformationer, som nästan ser ut att höra till en annan värld – grottkyrkor och underjordiska städer, som regionens invånare genom årtusenden huggit ut.

De 250 gömställen som utnyttjades när Kappadokien invaderades har invånarna huggit ut i den vulkaniska tuffen – en mjuk bergart, som består av vulkanisk aska och damm som hårdnat.

Läs också

Kanske är du intresserad av...