En skoförsäljare bjuder ut sina varor i Nakulabye-slummen i Kampala. Man anser att den globala ekonomiska krisen har tvingat ut 64 miljoner människor i extrem fattigdom – de flesta i Afrika söder om Sahara och i Sydostasien. Foto: Randy Olson

Galleri: En orättvis värld

Antalet människor som lever i extrem fattigdom har minskat, men 1,4 miljarder lever fortfarande på under $ 1,25 (cirka åtta kronor) om dagen. Den globala finanskrisen har försämrat deras möjligheter att få en bättre tillvaro.

14 oktober 2011

Antalet människor som lever i extrem fattigdom har minskat, men 1,4 miljarder lever fortfarande på under $ 1,25 (cirka åtta kronor) om dagen. Den globala finanskrisen har försämrat deras möjligheter att få en bättre tillvaro. Afrika söder om Sahara har den största andelen fattiga. Här lever 387 miljoner människor i extrem fattigdom. Totalt 595 miljoner människor i södra Asien är dock lika fattiga.

Anställda på ett vattenverk i Foshan skålar under en 13-rätters bankett, som serverades för 3000 personer – ett vittnesbörd om det nya välståndet i Guangdongprovinsen. Andelen människor som i utvecklingsländerna lever i extrem fattigdom sjönk från 46 % år 1990 till 27 % år 2005. Foto: John Stanmeyer,

Barn av tarahumarafolket lever under enkla förhållanden i Sierra Madre-bergen i Mexiko. Fattigdom, matbrist, ojämlikhet, hög dödlighet och hög nativitet hänger samman i en ond spiral. Investeringar i hälsovård och utbildning, speciellt för kvinnor och flickor, kan bryta denna spiral. Foto: Tyrone Turner

En kvinna plockar de sista kornen till sin familj från ett risfält som skördats. Bangladesh behöver för varje år mer för att mätta sin hastigt växande befolkning. År 2008 fördubblades nästan rispriserna på grund av översvämningar, och antalet svältande överstiger 35 miljoner människor. Foto: John Stanmeyer

I den överdådiga gourmetrestaurangen Turandot bildar Mozart fond för en konsumtionsfest, som på kort tid placerade Moskva högt upp på listan över världens dyraste städer. På ett globalt plan har skillnaden mellan de rikaste och de fattigaste i världen blivit större de senaste 50 åren. Foto: Gerd Ludwig

Läs också

Kanske är du intresserad av...