Civilisationen flyttar in

Regionens första kommersiella flygplats ska enligt planerna byggas i Creel, en stad som en gång i tiden var centrum för skogsindustrin, men vars ekonomi i dag är beroende av den vackert belägna järnvägen som går genom staden. Stats­planerarna tänker sig att det efter det att flygplatsen är klar kommer att anläggas mängder av turisthotell här. Ämbetsmän i delstaten Chihuahua, där större delen av tarahumarafolkets land ligger, är i full färd med att övertyga privata investerare om att de ska betala för bygget av ett stort komplex längs kanjonen.

10 november 2009

Regionens första kommersiella flygplats ska enligt planerna byggas i Creel, en stad som en gång i tiden var centrum för skogsindustrin, men vars ekonomi i dag är beroende av den vackert belägna järnvägen som går genom staden. Statsplanerarna tänker sig att det efter det att flygplatsen är klar kommer att anläggas mängder av turisthotell här. Ämbetsmän i delstaten Chihuahua, där större delen av tarahumarafolkets land ligger, är i full färd med att övertyga privata investerare om att de ska betala för bygget av ett stort komplex längs kanjonen. Här ska det bli bungee jump, en linbana tvärs över klyftan, hotell och en ”indianby” med en permanent utställning av ”ritualer, ceremonier och kläder”. Komplexet ska ligga vid den gamla järnvägen, men längre västerut, längs det som i dag är en utsiktsplats för turister som myllrar av tarahumaraförsäljare. Försäljarna är nästan uteslutande kvinnor och barn, och de erbjuder korgar och vävnader som de av erfarenhet vet att turisterna tycker om. Små flickor som säljer souvenirer dagarna igenom upprepar det allra första spanska ordet de fick lära sig: ”Compra? – Vill du köpa?”

Det råder stor osäkerhet och har uppstått många kontroverser kring utvecklingsplanen för Kopparkanjonen. Bygget av flygplatsen har redan skjutits upp flera gånger och miljödiskussionerna fortsätter, i synnerhet sedan hela Sierraregionen på sistone drabbats av torkperioder. Löftena om att miljöhänsyn skulle tas blev inte väl mottagna förra våren, då alla som jag träffade, bland andra flera statsämbetsmän, var fullt medvetna om att ett befintligt hotell sedan flera år tillbaka släppte ut orenat avloppsvatten i den intilliggande kanjonen. Ägaren, som hävdade att avloppsfrågan höll på att lösas, råkar vara en tidigare chef i statens turistråd. Det utspelar sig dock även ett större, mer allmängiltigt drama i Sierra Tarahumara, som området även kallas. Med eller utan flygplatsen tränger det moderna Mexiko sig på, och därmed börjar en infödd kultur som länge har hållit stånd mot omvärlden förändras. Alla romantiska föreställningar om ett tidigare harmoniskt folk som nu har besudlats av inkräktare som missförstått vad det innebär att vara civiliserad, krossas dock snart av folket som faktiskt bor i dessa kanjoner.

Läs också

Kanske är du intresserad av...