Kame Ogido, 89 år, samlar tång till den kalorisnåla mat som bidrar till att Okinawa har en av världens högsta genomsnittliga livslängd på 82 år. Friska äldre utgör en ofta outnyttjad potential. När de har möjlighet att bli kvar på arbets­marknaden kan de bidra positivt till lokalsamfunden.

Ett smakprov på Sju miljarder-utställningen

Vi presenterar här fem bilder från fotoutställningen ”Sju miljarder”, som visas den 26 oktober till den 13 november på Fotografiska museet i Stockholm.

10 oktober 2011

Vi presenterar här fem bilder från fotoutställningen ”Sju miljarder”, som visas den 26 oktober till den 13 november på Fotografiska museet i Stockholm.

Calcuttas gator är fulla av människor. Det bor drygt 16 miljoner i staden – och fler tillkommer varje dag. År 1975 fanns det i världen bara tre städer med över tio miljoner invånare. Idag finns det 21, de flesta i u-länder, där städerna står för det mesta av jordens befolkningstillväxt.

Unga kvinnor, som själva valt sin livs­stil, möts på en kvartersbistro. Kvinnors jäm­ställd­het är säkrad genom FN:s kvinno­­konven­-tion (CEDAW-konventionen). Den har ratificerats av 186 länder, däribland­ alla länder i Norden, som vart fjärde år rapporterar till FN om jämställd­hetsfrämjandet.

Driftiga öbor i distriktet Gaibandha kon­stru­erar flytande träd­gårdar av hyacin­­ter­, på vilka de planterar squash, okra och andra ät­ba­­ra grödor. Därmed kan de odla mat i det översväm­­­nings­drab­bade området utan till­gång till lantbruks­jord.

Fjortonåriga Asia tvättar sin nyfödda flicka, medan hennes tvååriga dotter leker. Asia är sjuk och blöder efter förlossningen, men har ingen tillgång till hjälp eller kunskap om hur hon ska ta hand om sig själv. Mer än 350 000 kvinnor dör varje år i sam­band med graviditet och förlossning.

Läs också

Kanske är du intresserad av...