Charles Darwin led av sjösjuka

Charles Darwin hade inga sjöben. Han led fruktansvärt av sjösjuka under den fem år långa resan med fartyget HMS Beagle, som stävade ut från Plymouth den 27 december 1831. Trots det arbetade han flitigt ombord med att göra anteckningar och skriva ned sina epokgörande upptäckter.

23 augusti 2013

Charles Darwin hade inga sjöben. Han led fruktansvärt av sjösjuka under den fem år långa resan med fartyget HMS Beagle, som stävade ut från Plymouth den 27 december 1831. Trots det arbetade han flitigt ombord med att göra anteckningar och skriva ned sina epokgörande upptäckter.

Expeditionen leddes av Robert FitzRoy, som förutom att han var örlogsofficer även var en duktig meteorolog. Huvudsyftet under jordenruntseglingen var att utforska den sydamerikanska Stillahavskusten. Den unge Darwin var egentligen bara med som en extra forskare, och han betalade själv för sitt uppehälle ombord. Han koncentrerade sig på geologi, och samlade in mängder av sten och fossil, som han beskrev.

När fartyget nådde ögruppen Galapagos, nästan ettusen kilometer väster om den sydamerikanska kusten, lade han emellertid märke till något. Han såg en fågel, som han även hade sett i Chile, men den var lite annorlunda. Därefter observerade han samma fågel på flera av öarna, och han fann att det förekom små variationer i näbbens storlek och form. Samma sak gällde den berömda sköldpaddsart, som lever enbart på Galapagos. Där fann han även att det förekom små variationer i skölden från ö till ö.

Senare ångrade Darwin att han inte hade tagit med exemplar av sköldpaddan hem, trots att han flera gånger medan de låg för ankar vid öarna serverades sköldpadda till middag. Det han hade sett och noterat räckte dock för att han skulle kunna dra sina revolutionerande slutsatser. Fåglarna på Galapagos måste ha samma ursprung som fåglarna i Chile, och de hade sedan utvecklats i olika riktningar under årtusenden av separation från varandra. Detta blev till hans evolutionsteori och idéer om arternas uppkomst, som skulle vända upp och ned på forskningen.

När Charles Darwin återvände till England den 2 oktober 1836, hade han redan stjärnstatus, och HMS Beagle, som egentligen bara var ett utrangerat örlogsfartyg, blev ett av världshistoriens mest berömda fartyg.

Läs också

Kanske är du intresserad av...