De första på jordens botten

År 1960 kröp den schweiziske djuphavsforskaren Jacques Piccard och den amerikanske örlogsofficeren Don Walsh ned i den specialkonstruerade och klotrunda dykfarkosten Trieste. De nådde botten i Marianergraven efter nästan fem timmar.

6 augusti 2013 av Hans Henrik Fafner

Den amerikanska flottan hade köpt farkosten för 250000 dollar med avsikten att skicka ned den i Challengerdjupet, som är den djupaste delen av Marianergraven i västra Stilla havet. Där är det 10911 meter till bottnen.

Det var den schweiziske vetenskapsmannen Jacques Piccard, som tillsammans med sin far hade konstruerat Trieste, som farkosten hette. Faktum är att den borde ha hetat Trieste 2, för den första Trieste, som de hade konstruerat några år tidigare, hade visat sig vara för klen. Inför amerikanerna bedyrade Picard att farkosten kunde klara vilket havsdjup som helst, men han sade även att den aldrig hade testats i djuphavet.

Jacques Piccard skulle själv följa med som den vetenskapliga delen av expeditionen, och flottan bad den 26-årige löjtnanten Don Walsh styra Trieste under den farliga färden. Walsh hade bara haft befälet i två år på ubåten Rasher, och den kunde inte gå djupare än 90 meter, men flottan hade fullt förtroende för honom.

”Jag hade ingen aning om hur djup oceanen var”, sade Walsh senare.

Den 23 januari 1960 bar det av. Dessförinnan hade Trieste testats på olika djup utanför Guam, och trots att det var sjögång och vädret inte var idealiskt fick man grönt ljus. Färden ned tog knappt fem timmar, och när Trieste lade sig till rätta på bottnen, virvlade den upp så mycket slam att allt utanför blev mjölkvitt i det skarpa strålkastarljuset. De båda männen fick aldrig se bottnen.

Vistelsen i djupet varade bara i 20 minuter. Walsh konstaterade en misstänkt spricka i den 15 centimeter tjocka plexiglasrutan, och fann det klokast att inleda uppstigningen, och tre timmar senare nådde de ytan.

Efter expeditionen beslutade den amerikanska flottan att Trieste inte borde användas på större djup än 7000 meter.

Den 26 mars 2012 blev regissören James Cameron den tredje människan som dykt ned i Challengerdjupet – 52 år efter Piccards och Walshs bedrift.

Läs också

Kanske är du intresserad av...