Gorillaupptäckt ”marknadsfördes” väl

I det viktorianska England törstade människor efter spännande berättelser, som gärna fick kittla nerverna. Så det var inte överraskande att Paul de Chaillu blev en väldigt efterfrågad talare, för han hade något extra att bjuda på. År 1859 hade han återvänt från en expedition till Gabon, som egentligen bara skulle ha varit en fyra år lång jaktresa.

23 augusti 2013

I det viktorianska England törstade människor efter spännande berättelser, som gärna fick kittla nerverna. Så det var inte överraskande att Paul de Chaillu blev en väldigt efterfrågad talare, för han hade något extra att bjuda på. År 1859 hade han återvänt från en expedition till Gabon, som egentligen bara skulle ha varit en fyra år lång jaktresa.

Med sig hem hade han 20 skinn av en stor, hårig best, och under sina föredrag gav han livfulla beskrivningar av dess hotfulla utseende och beteende. Publiken fick kalla kårar längs ryggen, när han berättade hur utvecklingsmässigt nära djuret måste stå människan.

De lokala stammarna kallade djuret njena, men i Europa blev det till gorilla – inspirerat av Hanno Sjöfararen, upptäcktsresanden från Karthago, som på 400-talet före Kristus hade observerat kraftigt behårade varelser längs den afrikanska kusten. Han har sannolikt sett något helt annat, men kallade dem gorillae, vilket betyder ”stammen av kraftigt behårade kvinnor”.

Amerikanen Thomas Staughton Savage hade beskrivit djuret redan 1847, men det var de Chaillu som skapade sensationen. Eftervärlden har bedömt hans vetenskapliga arbete som medelmåttigt. Hans anteckningar för kartläggning av Västafrika var oanvändbara, och hans beskrivningar av gorillan helt felaktiga. Människor strömmade dock till hans föredrag. Den store anatomen Richard Owen hörde honom, Francis Galton, som senare utvecklade eugeniken, var där, och inte minst Charles Darwins kollega, Thomas Huxley – såg det hela passa väl in i tidens darwinistiska anda.

Senare i historien blev Paul de Chaillu även inspiration för Merian C. Cooper, som 1933 skapade sig ett namn med filmen King Kong.

Läs också

Kanske är du intresserad av...