Kineser revolutionerade sjöfart

När de gamla egyptierna gav sig ut på haven höll de kursen med hjälp av en styråra, som stack ut baktill. Det fungerade någorlunda, men hade även sina begränsningar. Till exempel fanns det gränser för hur stora fartyg som kunde manövreras på det sättet.

23 augusti 2013

När de gamla egyptierna gav sig ut på haven höll de kursen med hjälp av en styråra, som stack ut baktill. Det fungerade någorlunda, men hade även sina begränsningar. Till exempel fanns det gränser för hur stora fartyg som kunde manövreras på det sättet.

Så såg tekniken länge ut i Medelhavsområdets sjöfart, och under tiden gjorde kineserna en upptäckt, som på allvar gjorde det möjligt att göra långfärder med större fartyg. Arkeologer har hittat en fartygsmodell i lera, på vilken man tydligt ser ett riktigt roder. Den härrör från första århundradet före Kristus. Det rör sig om ett särskilt roder, som kan sänkas och höjas, så att det inte rycks loss, när fartyget kommer in på grunt vatten. Inte desto mindre är det ett riktigt roder, som har fungerat betydligt bättre än styråran.

Det är även denna typ av roder som omtalas i de tidigaste europeiska källorna. Av dessa kan vi utröna att tekniken kom till Europa omkring 1180, och det skapade en av förutsättningarna för bland annat Columbus och Vasco da Gamas långa sjöresor. Innan dess hade kineserna dock redan kommit långt. De byggde roder, som var flera gånger högre än en människa, och med fartyg av den storleken upptäckte de Australien och bedrev handel med Indonesien och Filippinerna. De blev även frekventa gäster i Östafrika.

Kinesernas kännedom om vatten och strömförhållanden hade dock lett till ännu en viktig upptäckt på 1200-talet. Utan motorkraft var det otroligt svårt att vrida ett stort roder, när ett fartyg seglade. Trycket från vattnet var helt enkelt större än styrmannens armmuskler. Så de kom på att man kunde förse rodret med hål, som vattnet kunde strömma genom, medan det vreds. Det fungerade, och det förändrade inte fartygets styregenskaper på ett avgörande sätt. Det skulle dock dröja ända till 1901, innan denna teknik introducerades i Europa. Fram tills dess kunde en koleldad motortorpedbåt inte svänga, om den gick i toppfarten 30 knop.

Läs också

Kanske är du intresserad av...