När jorden blev rund

”När Colombus levde trodde människor att jorden var platt", står det i en lärobok från 1919. Den går vidare med att beskriva hur man på den tiden ansåg att det i Atlanten levde sjöodjur, som kunde sluka hela fartyg, och att oceanen slutade i ett jättelikt vattenfall, där man störtade ned i en oändlig avgrund. Detta är nog en av historiens mest seglivade myter. Colombus seglade ut för att hitta en sjöväg till Indien. Inget annat, och både han och samtiden måste ha vetat att jorden även då var rund. Det hade man nämligen påvisat redan under antiken.

23 augusti 2013

”När Colombus levde trodde människor att jorden var platt", står det i en lärobok från 1919. Den går vidare med att beskriva hur man på den tiden ansåg att det i Atlanten levde sjöodjur, som kunde sluka hela fartyg, och att oceanen slutade i ett jättelikt vattenfall, där man störtade ned i en oändlig avgrund.

Detta är nog en av historiens mest seglivade myter. Colombus seglade ut för att hitta en sjöväg till Indien. Inget annat, och både han och samtiden måste ha vetat att jorden även då var rund. Det hade man nämligen påvisat redan under antiken.

Den grekiske astronomen Eratosthenes (276–194 före Kristus) gjorde en intressant upptäckt. Han upptäckte att det var skillnad på solens höjd i Alexandria, där han befann sig, och i Syene (Assuan), när man mätte den samtidigt på båda platserna. Samma föremål kastade helt enkelt olika skuggor. Om solens strålar träffade jorden parallellt, måste skillnaden mellan Alexandria och Syene bero på att jordytan kröktes, konstaterade han.

Frågan var ”hur mycket?”. Eratosthenes visste att avståndet mellan de båda städerna var 5000 stadier, och när han jämförde det med skillnaden i solstrålarnas vinkel kunde han även räkna ut jordens välvning. Med detta fick han även fram en förbluffande exakt beräkning av jordens omkrets. I dag kan historikerna dock inte bli eniga om huruvida han räknade i attiska stadier (185 meter) eller egyptiska stadier (157,5 meter).

Ska man klandra Colombus för något måste det vara att han förlitade sig på en orealistiskt låg beräkning av jordens krökning. Därmed blev den möjliga sjövägen till Indien kortare, och det gjorde han nog för att få stöd för sin resa. Så om Amerika inte hade legat i vägen hade expeditionens förnödenheter troligen tagit slut medan de var ute på havet, och då kunde de alla ha dött av svält innan de nådde fram till Indien!

Läs också

Kanske är du intresserad av...