Sjövägen ersatte Sidenvägen

Sidenvägen är nog historiens mest seglivade handelsrutt. Genom 1500 år transporterade karavaner silden och andra varor längs den 6400 kilometer långa leden genom Centralasien. Den började i Xian i Kina och slutade i Antiokia eller Konstantinopel (Istanbul), och längs vägen hade den många olika förgreningar. Vanligtvis sätter man handelsruttens början till år 132 före Kristus, när Kina enades, men handeln har troligen pågått omkring redan omkring tusen år tidigare.

23 augusti 2013

Sidenvägen är nog historiens mest seglivade handelsrutt. Genom 1500 år transporterade karavaner silden och andra varor längs den 6400 kilometer långa leden genom Centralasien. Den började i Xian i Kina och slutade i Antiokia eller Konstantinopel (Istanbul), och längs vägen hade den många olika förgreningar. Vanligtvis sätter man handelsruttens början till år 132 före Kristus, när Kina enades, men handeln har troligen pågått omkring redan omkring tusen år tidigare.

Det var ytterst ovanligt att en och samma karavan tillryggalade hela sträckan. Varorna fraktades i ett kedjesystem från en plats till nästa, där de lastades om och fördes vidare. På så sätt uppstod viktiga handelsstäder som Samarkand och Kashgar längs rutten. Det var dock en långsam och farlig transportform, kapaciteten var begränsad, och därför var det nästan bara lyxvaror, som kostade därefter, som nådde fram till de europeiska marknadsplatserna.

Arabiska sjöfarare kom med ett alternativ, när de började segla varor från Sydostasien upp genom Röda havet, varifrån de transporterades över land för vidare utskeppning i Alexandria. Det stora genombrottet kom emellertid, när Vasco da Gama reste i Sydostasien under åren 1271–1792, och i synnerhet med upptäckten av sjövägen söder om Afrika. Det ledde till en förbättring av relationerna mellan Europa och Kina, och det banade väg för att europeiska fartyg kunde hämta varorna direkt.

Fartygens lastrum hade plats för betydligt mer än karavanerna kunde transportera. Det innebar att det kom fler varor till Europa, och att de blev billigare. Europas ekonomi genomgick en förvandling.

Stora upptäckter har dock ofta en baksida. Den nya handelsrutten innebar att Sidenvägens roll började minska. Det var inte lönsamt med karavaner längre, och under 1500-talet hade den europeiska fartygstrafiken nått en sådan omfattning att Samarkand och de andra handelsstäderna miste sin betydelse.

Läs också

Kanske är du intresserad av...