Dammprojektet skapar tvivel

Från Fuling får jag lift längs Chang Jiang med Jimmy, en student med en ny stadsjeep. Vi passerar städerna Yunyang och Fengjie, som har flyttats, och kommer till det nya Wushan. De gamla städerna ligger i dag under vatten och de nya framstår som välmående samhällen. På se­nare år har dock regionen drabbats av jordskred och vissa tror att den ständiga avdunstningen från vattenreservoaren påverkar vädermönstren. Mina tidigare studenter skickar mig regelbundet skakande uppdateringar: "Vår skola är översvämmad. Vattnet gick upp till andra våningen på skolbyggnaden.

21 mars 2013

Från Fuling får jag lift längs Chang Jiang med Jimmy, en student med en ny stadsjeep. Vi passerar städerna Yunyang och Fengjie, som har flyttats, och kommer till det nya Wushan. De gamla städerna ligger i dag under vatten och de nya framstår som välmående samhällen. På senare år har dock regionen drabbats av jordskred och vissa tror att den ständiga avdunstningen från vattenreservoaren påverkar vädermönstren. Mina tidigare studenter skickar mig regelbundet skakande uppdateringar: "Vår skola är översvämmad. Vattnet gick upp till andra våningen på skolbyggnaden. Innan dess var det två stora översvämningar. Nu är det fler och fler som är skeptiska till San Xia-projektet. Sedan dammen byggdes har Chongqing och Sichuan blivit ett område med återkommande naturkatastrofer."

"Min släkt ska flyttas på grund av San Xia-projektet, men jag vet inte vart … alla vet att det är på grund av jordskreden, men myndigheterna säger att det är för att vi ska få en ljus framtid." En kort tid efter min Kinaresa gör den kinesiska politbyrån ett överraskande rättframt uttalande: Man medger att dammen har "orsakat akuta problem rörande miljöskydd, förebyggande av geologiska risker och de omlokaliserade samhällenas välfärd". Enligt politbyrån vidtas nu nya säkerhetsåtgärder, men uttalandet är en påminnelse om att San Xia-dammen inte är något avslutat projekt och aldrig kommer att bli det.

I mars 2012 inträffar Kinas största skandal på årtionden i Chongqing. De tidigare så lovordade Bo Xilai och Wang Lijun rensas plötsligt ut ur kommunistpartiet och anklagas för alla upptänkliga brott. Wang Lijun befinns skyldig på fyra punkter, bland annat till maktmissbruk och för att ha tagit emot mutor. Enligt officiella statliga nyhetskällor anklagas Bo Xilai för en lång rad brott, som omfattar allt från "mottagande av enormt stora mutor" till "olämpliga sexuella relationer". Hans hustru, Gu Kailai, döms för det mest chockerande brottet av dem alla: mordet på en brittisk affärsman. Många i Chongqingregionen är dock ledsna att se dem gå. En student berättar för mig att när skandalen började uppdagas och det lät som om Wang Lijun skulle degraderas till att bli ansvarig för kommunens utbildningsfrågor, då blev lärarna på hennes skola i Chongqing oroliga. I många år hade de nämligen försnillat pengar från studenternas lunchavgifter och nu var de rädda att Wang Lijun skulle komma in och röja upp. Enligt min tidigare student var korruptionen utbredd, men Bo Xilai och Wang Lijun hade åstadkommit åtminstone vissa förändringar. "Wang Lijun gav folk en känsla av säkerhet och Bo Xilai gav oss hopp", skrev hon. "De var inte perfekta, men de åstadkom faktiskt något."

Det hela slutade med att Wang Lijun inte alls degraderades, utan i stället dömdes till femton års fängelse. Så vad hände då med lunchavgifterna? "Så snart det stod klart att Wang Lijun inte skulle komma tillbaka fick vi de extra pengarna," skrev min student.

Läs också

Kanske är du intresserad av...