Calcuttas gator myllrar av människor. Det bor drygt 16 miljoner i megastaden – och fler tillkommer varje dag. År 1975 fanns det i världen bara tre städer med över 10 miljoner invånare. I dag finns det 21, de flesta i utvecklingsländerna, där städerna står för större delen av jordens befolkningstillväxt. Foto: Randy Olson

Galleri: En värld av städer

För första gången någonsin bor hälften av världens befolkning i städer. Nästan all framtida befolkningstillväxt kommer att ske i städerna. I utvecklingsländerna kommer de flesta städer att fördubbla sin storlek före 2025.

14 oktober 2011

För första gången någonsin bor hälften av världens befolkning i städer. Nästan all framtida befolkningstillväxt kommer att ske i städerna. I utvecklingsländerna kommer de flesta städer att fördubbla sin storlek före 2025. Här bor 33 % av befolkningen i dag i slumområden. Städer erbjuder dock även möjligheter: i städerna går fler flickor i skolan, det finns fler och bättre betalda arbeten och bättre tillgång till sjukvård.

Olja förvandlade Dubai på 1970-talet. I dag kan staden skryta med världens högsta byggnad, enorma köpcentrum och omkring två miljoner invånare, som är beroende av avsaltat havsvatten och klimatanläggningar – och därmed av billig energi – för att kunna leva i den arabiska öknen. Foto: Mattias Klum

Rikshachaufförer och gatuförsäljare konkurrerar om kunderna i Varanasi. Folk söker sig till städerna för att få bättre arbeten och högre inkomster i produktionsföretag, serviceindustrin och teknikföretag. Åttio procent av världens bruttonationalprodukt anses genereras i stadsområden. Foto: Randy Olson

Under de senaste tio åren har mer än 200 miljoner människor som bor i slumområden fått bättre tillgång till vatten, sanitet och bättre bostäder. Det förbättrar deras möjlighet att uppnå basala färdigheter som att läsa och skriva, få en bättre hälsa och slippa ur fattigdomen. Foto: Randy Olson

Ett kaliforniskt elbolag täcker taket på en 56000 kvadratmeter stort lagerbyggnad nära Los Angeles med cirka 33000 lättvikts-solcellspaneler och förvandlar därmed takytan till en förnybar energikälla för 1300 hushåll. Foto: Michael Melford

Läs också

Kanske är du intresserad av...