Chicagos rådhus har fått ett grönt tak som mjukar upp de hårda kanterna i staden som är känd för sitt stål och sin sten. Samtidigt hålls temperaturen på taket nere på sommaren. Borgmästare Richard Daley har hakat på gröna tak-vågen och gjort Chicago till Nordamerikas ledande stad inom området. Foto: Diane Cook och Len Jenshel

Gröna tak blomstrar i världens storstäder

En trädgård under molnen. Det är långtifrån omöjligt. Gröna tak i storstäderna gynnar både människor och natur.

9 november 2009

En trädgård under molnen. Det är långtifrån omöjligt. Gröna tak i storstäderna gynnar både människor och natur.

Det liknar mer ett hus på landet än ett bostadshus i New York, men det ligger på Manhattan. Det gröna taket suger upp regnvatten och skonar på så vis avloppssystemet. Det är med andra ord en miljögåva till staden, där kraftiga regn får avloppen att svämma över och förorena Hudsonfloden. Foto: Diane Cook och Len Jenshel

På taket på Kunst- und Ausstellungshalle i Bonn genomkorsas gräsmattan av gångstigar och konformiga takfönster. På 1960-talet blev Tyskland ledande inom området gröna tak. I dag är det många städer som subventionerar ekologiska tak. Foto: Diane Cook och Len Jenshel

Fetbladsväxter, insekter och fåglar håller hov på ett sjukhustak i Basel i Schweiz, där nya platta tak enligt lag ska vara gröna. ”Om vi tar marken för att bygga på den kan vi ge tillbaka taket till naturen”, säger Wolfgang Ansel, som leder organisationen International Green Roof Association. Foto: Diane Cook och Len Jenshel

En busskur i San Francisco har fått ett levande tak (ovan). Diane Loviglio, som utformat taket, vill demonstrera tanken med de gröna taken, som är mindre kända i USA än i Europa, ”på gatunivå, så att folk inte måste besöka ett stort industrikomplex för att förstå”. Foto: Diane Cook och Len Jenshel

I den amerikanska industrins högborg, Dearborn i Michigan, har naturen gjort comeback på ett av världens största gröna fabrikstak. I syfte att minska avrinningen av regnvatten har Ford Motor Company planterat fetbladsväxter på det 40000 kvadratmeter stora taket. Foto: Diane Cook och Len Jenshel

Från de här radhusfönstren i London hade man tidigare utsikt över en fallfärdig korvfabrik. Nu kan de boende titta ner på en vild blomsteräng som planterats på arkitekten Justin Beres nya hem. Takets isolerande verkan bidrar till att göra det soldrivna huset energieffektivt. Foto: Diane Cook och Len Jenshel

Tack vare att man blivit bättre på att göra gröna tak vattentäta kan storstadens outnyttjade arealer bli till fruktbar ”åkermark”. En del av det ris som används för att tillverka den japanska saken Hakutsuru växer på tillverkarens kontor i Tokyo. Foto: Diane Cook och Len Jenshel

En kock på hotellet Fairmont Waterfront i Vancouver i Kanada plockar äpplen mellan skyskraporna. Under ett år producerar hotellet frukt, grönsaker, kryddörter och honung till ett värde av 125000 kronor. Foto: Diane Cook och Len Jenshel

Läs också

Kanske är du intresserad av...