Talas de nordiska språken utanför Norden?

Det är bara finska och danska som har något slags officiell status utanför Norden.

22 april 2014

Två procent av befolkningen i den ryska republiken Karelen i nordvästra Ryssland är finsktalande. Republikens officiella hemsida erbjuds även i en finsk version för dessa invånare.

Danska talas av en minoritet söder om gränsen till Tyskland i den nordtyska delstaten Schleswig-Holstein. Där har danska status som minoritetsspråk.

Nordiska språk talas i viss mån bland invandrare i Syd- och Nordamerika, men de har ingen officiell status, och därför är det svårt att bedöma hur utbredda de verkligen är.

Läs också

Kanske är du intresserad av...