Doggerland: Nordsjöns sjunkna Atlantis

I årtionden har Nordsjöns fiskare fått upp spår av Doggerland – en försvunnen värld från havets botten – i sina nät. Vilka var de stenåldersmänniskor som bodde i denna värld, som slukades av havet mellan England och Danmark?

7 december 2012 av Karen Gunn

Om Atlantis verkligen fanns får vi kanske aldrig veta. Fyndet av spår av ett mystiskt forntidsland, som sjunkit i Nordsjön, har dock länge väckt förundran.

Bevisen började dyka upp för 150 år sedan, när en stor del av yrkesfiskarna längs den nederländska kusten gick över till den teknik som kallas bomtrålning. De drog nät nedtyngda med tyngder över havsbottnen och drog upp dem fulla av sjötungor, rödspättor och andra bottenfiskar. Ibland kunde dock en enorm bete trilla ur nätet, eller resterna av en uroxe, en ullhårig noshörning eller något annat utdött djur. Dessa tecken på att saker och ting inte alltid varit som de var gjorde fiskarna bekymrade. Det som de inte kunde förklara kastade de helt sonika tillbaka i havet.

Historien om Doggerland börjar med isen

I dag vet forskarna att historien om det försvunna landet börjar med isen som drar sig tillbaka. För 18000 år sedan låg haven runt Nordeuropa cirka 122 meter lägre än i dag. Storbritannien var inte en samling öar utan ett obebott hörn av Europa, och mellan det hörnet och resten av kontinenten låg det frusen tundra. När världen blev varmare, och isen drog sig tillbaka, satte hjortar, uroxar och vildsvin kursen norrut och västerut.

Stenåldersjägarna följde efter. När de lämnade höglandet i det som nu är det kontinentala Europa kom de till en enorm, låglänt slätt. Arkeologer kallar denna försvunna slätt för Doggerland efter namnet på sandbankarna Doggers bank i Nordsjön. Nu anser forskarna att Doggerland har bebotts av ett stort antal stenåldersfolk, tills de flera tusen år senare tvingades bort av det ständigt stigande havet.

Doggerland översvämmas

Efter hand som världen blev ännu varmare steg haven ytterligare och översvämmade gradvis de låglänta områdena. En period med klimatologiska och sociala omvälvningar följde, och för cirka 8200 år sedan översvämmades de sista resterna av Doggerland efter att enorma mängder vatten lösts ut från en nordamerikansk glaciärsjö och en tsunami från ett undervattensskred utanför Norges kust vällt in över området. Mot slutet av mellanstenåldern hade Europa förlorat en betydande del av sin landmassa och i stort sett fått det utseende det har i dag.

Läs hela artikeln om Doggerland

Klicka på Ladda ned-knappen nedan. När du klickar uppmanas du att registrera dig som medlem av natgeo.se. Det tar en minut och är helt gratis.

Läs också

Kanske är du intresserad av...