Egyptiska gravar med falska dörrar

En nyupptäckt gravplats från Gamla riket i Egypten har falska dörrar, som leder till de dödas rike.

29 juli 2010 av Andrew Bossone, Cairo, National Geographic News

Gravarna har falska dörrar målade i starka färger och är de sista viloplatserna för Shendwa, som ansvarade för de kungliga skrivarna under kung Pepi II och hans son Khonsu, som också var skrivare. De tillhörde båda den härskande klassen, som kunde läsa och skriva, under Egyptens Gamla rike (2686 till 2160 före Kristus), då de flesta av Egyptens pyramider byggde (fornegyptisk tidslinje).

Gravarna täcker en yta på 300 kvadratmeter och hittades på det kungliga gravområdet vid Sakkara (karta) – märkligt långt från Pepi II:s grav. ”Vi hade inte förväntat oss att hitta en grav som härrör från den kungens period på utgrävningsplatsen”, säger Abdul Hakeem Karar, chef för gravområdet Sakkara, som administreras av Egyptens forntidsförvaltning.

Läs också

Kanske är du intresserad av...