Fler bilder och video

Den gamla graven ingår möjligen i ett större, och än så länge outgrävt gravkomplex, i närheten av Giza, säger Zahi Hawass.”Det har dykt upp nya gravar för de präster, som ansvarade för Chefrens kult”, säger Zahi Hawass, vars forskning får stöd av National Geographic. ”Det är första gången Chefrens namn har hittats i detta område.”

22 oktober 2010

Den gamla graven ingår möjligen i ett större, och än så länge outgrävt gravkomplex, i närheten av Giza, säger Zahi Hawass.

”Det har dykt upp nya gravar för de präster, som ansvarade för Chefrens kult”, säger Zahi Hawass, vars forskning får stöd av National Geographic. ”Det är första gången Chefrens namn har hittats i detta område.”

”Under fjärde och femte dynastin tillhörde prästerna inte överklassen”, säger Zahi Hawass. ”De kunde vara vanliga personer. Även arbetare kunde upphöjas till präster.”

Det betyder dock inte att Rudj-Ka har livnärt sig som fiskare. Arkeologerna understryker att ingen af gravmålningarna visar exakt vad Rudj-Ka gjorde, innan han blev gravpräst.

Arbetarnas begravningsplats, som upptäcktes för cirka tio år sedan, har bidragit till att avslöja hur byggandet av de stora pyramiderna i Giza involverade samhället i det gamla Egypten, och hur en hel stad uppstod omkring monumenten.

Rudj-Kas grav har kanske legat på en annan plats än arbetarnas gravar, eftersom han var präst, säger Zahi Hawass och tillägger att han hoppas att den nyupptäckta graven kommer att visa sig vara en del av en annan, än så länge inte utgrävd nekropolis för prästerna vid det kungliga hovet.

Video: Egyptens pyramider

Läs också

Kanske är du intresserad av...